Medische Microbiologie en Infectiepreventie Team Medische Microbiologie en Infectiepreventie

Bekijk het team Medische microbiologie en infectiepreventie.

Ons team

Afdelingsmanagement

Zorg

Onderwijs

  • Dr. Marloes Sol
  • Dr. Barry Waarts