Het project ‘samen beslissen bij ouderen met kanker’ is in november 2021 gestart om het besluitvormingsproces voor ouderen met kanker te verbeteren. We willen ervoor zorgen dat elke zorgverlener die betrokken is bij het zorgproces, alle relevante informatie over de patiënt beschikbaar heeft.

Het project heeft de looptijd van 2 jaar en wordt gefinancierd door het Zorginstituut. Het project wordt uitgevoerd in de eerste, tweede en derde lijn. Deelnemende ziekenhuizen zijn het Wilhelmina Ziekenhuis Assen, het Martiniziekenhuis Groningen en het UMCG.

Mail voor meer informatie over het project naar [email protected]

Inhoud project

We willen het besluitvormingsproces verbeteren met verschillende interventies:

  • Alle relevante informatie over een patiënt voor het multidisciplinaire overleg (MDO) bij elkaar brengen. Hiervoor verzamelen we A) informatie uit de huisartsenpraktijk, bijvoorbeeld over context, netwerk, coping en levensdoelen, B) informatie uit een geriatrisch assessment, bijvoorbeeld over kwetsbaarheid en behandeldoelen,C) medisch-technische en ziektespecifieke informatie. Zorgverleners kunnen voor het samenbrengen van deze informatie hun eigen systeem of het digitale platform Evidencio gebruiken.
  • De verzamelde informatie bespreken en gepersonaliseerde behandelopties formuleren in het MDO.
  • De gepersonaliseerde behandelopties terugkoppelen naar alle betrokkenen in het zorgproces van de patiënt, onder wie de huisarts.
  • In kaart brengen welke informatie patiënten nodig hebben bij gezamenlijke besluitvorming en waar nodig onze communicatie daarop aanpassen.

Schematische tekening van het proces bij samen beslissen bij ouderen met kanker

Het project bestaat uit drie fasen: een voorbereidende fase, een implementatiefase en een evaluatiefase.

Op dit moment bevindt het project zich in de implementatiefase.

We implementeren de nieuwe werkwijze voor het inventariseren en delen van contextinformatie in drie ziekenhuizen. We verzamelen in het ziekenhuis informatie over de context van een patiënt tijdens een geriatrisch assessment. We vragen de huisarts informatie aan te leveren over de patiënt. En aan te geven of er zorgen zijn over een mogelijke oncologische behandeling. In het MDO, waar ook een verpleegkundige en een specialist ouderengeneeskunde bij zijn, bespreken we alle informatie.

Scholing'Van patiënt naar persoon'

Binnen het project organiseren we ook verschillende nascholingen. Zo organiseren we de gratis eendaagse nascholing 'Van patiënt naar persoon' op 11 september 2023 van 9.00-16.00 uur in het UMCG. We gaan dan in op het nut en de noodzaak van contextinformatie bij de besluitvorming en reiken handvatten aan om dit in de praktijk vorm te geven. 

Meedoen? Meld je aan via [email protected]

Talkshow 'Samen beslissen voor ouderen met kanker' 

We sluiten het project af met een talkshow op 23 november 2023. Tijdens dit evenement delen de deelnemers aan 'Samen beslissen voor ouderen met kanker' ervaringen. Dit belooft een inspirerend gesprek te worden, waar u 'live' bij kunt zijn in de Health Hub in Roden.

Meer informatie? Of direct aanmelden? Houd 23 november alvast vrij en ga naar inschrijfformulier

Implementatiegids

Samen beslissen bij ouderen met kanker De projectgroep heeft een implementatiegids gemaakt. Het is een praktisch naslagwerk voor iedereen in de zorg die aan de slag wil met het passend behandel. Bekijk de implementatiegids Samen beslissen bij ouderen met kanker

Handreikingen samen beslissen-gesprek

Ook maakte de projectgroep 2 handreikingen. Hiermee kunnen patiënten en zorgverleners zich goed voorbereiden op een gesprek over de verschillende behandelmogelijkheden en -keuzes.