Het UMCG Kanker Researchfonds heeft dit jaar een belangrijke mijlpaal bereikt met de succesvolle uitvoering van een ‘Super Call’. Er is ruim een miljoen euro vrijgemaakt voor 14 veelbelovende projecten. Zo stimuleert het KRF innovatief onderzoek naar het bestrijden van kanker en bevorderen we baanbrekende wetenschappelijke ontwikkelingen.

Het UMCG kanker Researchfonds maakt wetenschappelijk onderzoek mogelijk, door grootschalige acties, zoals de Groninger Swim Challenge, Bedumer Winterloop, Walk for life, legaten, structurele donateurs en eenmalige acties.

Dit jaar introduceerden we 2 categorieën binnen de Super Call waarvoor klinische onderzoekers en labonderzoekers hun projectvoorstellen konden indienen. De eerste categorie stond in het teken van de aanschaf van nieuwe apparatuur. De tweede categorie richtte zich op onderzoekssamenwerkingen tussen het laboratorium en de kliniek.

CAR-T-celtherapie bij kanker

Een van de succesvolle projecten komt van dr. Hilde Jalving. Het onderzoek richt zich op CAR-T-celtherapie. Bij deze behandeling worden immuuncellen van een patiënt met kanker genetisch aangepast met nieuwe T-cel-receptoren. Dit zijn een soort 'voelsprieten' die kankereiwitten herkennen. De nieuwe T-cellen kunnen kankercellen herkennen en vernietigen. Dergelijke behandelingen werken heel goed bij patiënten met bepaalde vormen van leukemie en lymfeklierkanker. In dit project wordt een techniek ontwikkeld om de ontwikkeling van deze therapie voor andere vormen van kanker te versnellen. Dit wordt bereikt door de T-cellen makkelijker zichtbaar te maken in het lichaam van de patiënt. Dit onderzoek behoort tot de categorie die zich richt op samenwerking tussen laboratorium en kliniek, omdat het vereiste voorwerk in het laboratorium wordt uitgevoerd. Vervolgens zal de ontwikkelde methode worden toegepast in een studie met patiënten als onderdeel van een opvolgproject.

CytAssist
CytAssist

Kaarten celorganisatie tumoren

Een ander project dat financiering heeft gekregen, is dat van dr. Marco de Bruyn en Rudolf Fehrmann. Bij dit project zal apparatuur aangeschaft worden om op innovatieve wijze gedetailleerde kaarten te maken van de celorganisatie in tumoren. Dit geeft niet alleen inzicht in tumorcellen, maar ook draagt ook bij aan het verbeteren van therapieën, het voorspellen van de effectiviteit ervan bij patiënten, en het minimaliseren van onnodige bijwerkingen.

CAR-T-cel-therapie lymfeklierkanker verbeteren

Een derde project dat is gehonoreerd is van dr. Marit Westerterp en prof. dr. Gerwin Huls. Ook dit onderzoek is een samenwerking tussen het laboratorium en de kliniek. In dit onderzoek wordt de rol van cholesterol bestudeerd op de werking van CAR T-cellen in de behandeling van diffuus grootcellig B-cel lymfoom (DLBCL), een vorm van lymfeklierkanker. Hoewel de overleving door deze therapie sterk is verbeterd, overlijdt nog steeds ongeveer 50% van de patiënten aan DLBCL. Om deze therapie te verbeteren, wordt onderzocht of cholesterol ophoping in het plasmamembraan van CAR T-cellen de therapeutische effectiviteit kan vergroten.

Deze succesvolle Super Call ondersteunt niet alleen veelbelovende projecten, maar opent ook nieuwe mogelijkheden voor betere behandelingen en genezingen voor verschillende vormen van kanker.

Lees meer informatie over ons fonds en de manier waarop u ons kunt steunen.

Toegekende projecten Super Call 2023

Dr. W.F.A. Den Dunnen Setting up a NanoPore diagnostic pipeline for faster and cheaper genomic and epigenomic diagnosis of brain tumors €75.000,-
Dr. M. De Bruyn Spatially-resolved multi-OMIC analysis of the tumor micro-environment €50.185,-
Prof. dr. S. De Jong Novel insights in the interaction between neurons and cancer cells in high-grade serous ovarian cancer €53.000,-
Prof. dr. A. Gerbershagen Fast Degrader for FLASFI Proton Therapy Irradiations €58.522,-
Prof. dr. W. Helfrich Towards selective depletion of intra-tumoral Tregs; a novel strategy to enhance efficacy of cancer immunotherapy in endometrial cancer” €100.000,-
Dhr. A.C. Hessels Optimized interaction between chemoradiation and immunotherapy in stage III inoperable non-small cell lung cancer €65.376,-
Dr. M. Jalving Towards molecular imaging of anti-HER2 CAR-T cells to guide development in with solid tumourspatients €99.723,-
Dr. M.C.A Kramer Proton therapy in patients with lower grade glioma: the effects on neurocognitive functions and neuroradiological indices €99.786,59
Prof. dr. M.N. Lub-De Hooge Novel optical imaging approaches (confocal & STED microscopy and tissue clearing) to unravel internalization mechanisms of bispecific antibodies in tumor and immune cells €93.900,-
Prof. dr. J.J. Schuringa Drugging the undruggable: developing PROTAC strategies to target NPM1 in acute myeloid leukemia €100.625,-
Dr. B. van de Kooij A novel function of the von Hippel-Lindau tumor suppressor gene: guardian of the genome €100.000,-
Mevr. L. V. Van Dijk DTl-SWALLOW project: Diffusion Tensor Imaging for radiation-induced swallowing muscle injury in head and neck cancer patients €100.000,-
Dr. M. Westerterp Targeting membrane cholesterol accumulation in chimeric antigen receptor (CAR) Tcells to enhance their therapeutic efficacy in diffuse large B cell lymphoma (DLBCL) €100.000,-
Dhr. A.T.J. Wierenga Application for aNucleofector 4D system for efficiënt CRISPR/Cas9 editing of primary hematopoietic stem cells to reliably and efficiently generate preclinical human cancer models €26.907,-
Hilde Jalving
Dr. Hilde Jalving
Marit Westerterp
Dr. Marit Westerterp