UMCG Expertisecentrum Primaire Scleroserende Cholangitis

Primaire Scleroserende Cholangitis (PSC) is een zeldzame aandoening aan de galwegen. Als expertisecentrum voor Primaire Scleroserende Cholangitis (PSC) richten we ons op de diagnose en behandeling van deze ziekte.

Het UMCG is een expertisecentrum voor de zeldzame aandoening Primaire Scleroserende Cholangitis (PSC). Sommige aandoeningen komen zo weinig voor dat het goed is om de kennis over en het onderzoek naar deze aandoeningen samen te brengen in een expertisecentrum.

Het ministerie van VWS heeft het UMCG aangewezen als expert in deze zorg.

Wat is primaire scleroserende cholangitis?

Primaire scleroserende cholangitis (PSC) is een leverziekte die niet meer overgaat. Bij PSC raken de galgangen ontstoken. Dit heet cholangitis. Door die ontstekingen ontstaan littekens. Hierdoor worden de galwegen nauwer. Welke klachten iemand met PSC krijgt en hoe de ziekte precies verloopt, is moeilijk te voorspellen. Dit verschilt per persoon. Klachten die voorkomen zijn bijvoorbeeld:

  • een grotere kans op darmkanker, galwegkanker en leverkanker bij cirrose
  • cirrose
  • ontstekingen aan de galweg die steeds terugkomen
  • osteoporose
  • vitaminetekort
  • ondervoeding

Eerste afspraak

Uw huisarts of specialist kan u voor een eerste afspraak verwijzen naar de afdeling Maag-, Darm- en Leverziekten. Dit is de afdeling waar het expertisecentrum Primaire Scleroserende Cholangitis (PSC) onder valt. Wij bekijken dan bij wie u het beste terecht kunt.

Wat gebeurt er als u bij ons komt?

Als een patiënt bij ons komt na een verwijzing doen we meestal aanvullend onderzoek. Specialisten van allerlei disciplines bekijken samen de onderzoeksresultaten. Dit doen zij in een multidisciplinair overleg (MDO). Samen stellen ze de diagnose en maken ze, als dat nodig is, een behandelplan. Allemaal geven ze daarbij een bijdrage vanuit het eigen specialisme.

Behandelteam Primaire Scleroserende Cholangitis

In het expertisecentrum voor PSC werken veel specialisten samen. Dit zijn MDL-artsen, verpleegkundig specialisten, HBP- en levertransplantatiechirurgen en (interventie-)radiologen. Ook werken ondersteunende zorgverleners met veel kennis en ervaring op dit gebied mee, zoals bijvoorbeeld maatschappelijk werkers en diëtisten. Door zo samen te werken, bieden we de beste zorg.

Wetenschappelijk onderzoek

Om PSC zo goed mogelijk te behandelen is veel kennis nodig. Zo onderzoeken we hoe de ziekte verloopt, welke risicofactoren een rol spelen en hoe effectief de behandeling is. Ook kijken we naar de kwaliteit van leven van mensen die de ziekte hebben. We doen dit onderzoek samen met het Amsterdam UMC.

Onderwijs en opleiding

In het UMCG leiden we medisch studenten en verpleegkundigen op tot specialisten in de zorg voor maag-, darm en leverziekten. Ook delen we onze kennis door het geven van scholing en het schrijven van publicaties.

Samenwerking in de regio

We werken veel samen met andere ziekenhuizen. Binnen en buiten de noordelijke regio. In dit zorgnetwerk bieden wij als universitair centrum de meest specialistische en complexe zorg. We delen onze wetenschappelijke en specialistische kennis, zodat patiënten in het hele land beter geholpen kunnen worden.

Samen met het Amsterdam UMC doen onderzoek om de zorg voor patiënten met PSC te verbeteren.

Over de expertisecentra van het UMCG

De expertisecentra van het UMCG bundelen alle kennis over specifieke aandoeningen die zeldzaam zijn of een uitzonderlijk beloop hebben. Deze centra vormen dé plek voor patiënten die zeer specialistische zorg nodig hebben en waarvoor geen doorverwijzing meer mogelijk is. Hiermee geven we als UMCG invulling aan de topreferente zorgfunctie. 

Bekijk al onze expertisecentra

Contact

U kunt het expertisecentrum Primaire Scleroserende Cholangitis (PSC) bellen via polikliniek Buik. Bellen kan van maandag tot en met vrijdag, tussen 8.00 en 16.30 uur. U kunt ook een e-mail sturen.