• Home
 • Contact
 •  NL 
 • Login medewerkers
 • mijnUMCG

Genderdysforie - informatie voor transseksuele patiënten

Print 

​​Genderdysforie is de verzamelnaam voor een aandoening waarbij er een sterk gevoel van onbehagen is doordat het geboortegeslacht niet in overeenstemming is met de geslachtsbeleving van de persoon. Transseksualiteit is een uitgesproken vorm van genderdysforie.
De transseksuele patiënt heeft een vaste en alles overheersende wens om het biologische geslacht aan te passen aan het gewenste geslacht. Het uiteindelijke doel is een completer, acceptabeler en rechtvaardiger leven te kunnen leiden. Ter verduidelijking: transseksualiteit heeft niets te maken met seks (verlangens of voorkeuren) maar alles met sekse (beleving van genderidentiteit).

Het Genderteam

Het Genderteam van het UMCG bestaat uit een coördinator, een psychiater, een psycholoog, twee gynaecologen, drie maatschappelijk werkers, twee plastisch chirurgen en een KNO-arts. Daarnaast zijn er vaste consulenten bij de afdeling Urologie en Endocrinologie. Door de samenstelling van dit team is de nodige deskundigheid van verschillende disciplines aanwezig. Afhankelijk van de fase in het traject krijgt u te maken met een of meerdere specialisten. Er is regelmatig onderling overleg. ​

Het traject

Het Genderteam neemt, na een zorgvuldige en uitvoerige overweging, uiteindelijk de beslissing of u voor een geslachtsaanpassende behandeling in aanmerking komt. U heeft eerst een aantal gesprekken met de psychiater en/of de psycholoog van het Genderteam. Op basis van deze gesprekken wordt besloten of u in aanmerking komt voor een geslachtsaanpassende behandeling. Het gehele traject duurt in de praktijk enkele jaren en ziet er in grote lijnen als volgt uit:​

 • het stellen van de diagnose (psychiater)
 • besluit over geslachtsaanpassende behandeling (psychiater)
 • psychosociale begeleiding (medisch maatschappelijk werker/1e- of 2e-lijn psycholoog)
 • hormonale behandeling (gynaecoloog)
 • zo nodig (bij transvrouwen) verwijzing naar KNO-arts/logopedist
 • eventueel bekkenbodemfysiotherapie (bekkenbodemfysiotherapeut)
 • besluit over operatieve geslachtsaanpassing
 • voorbereiding operatie (gynaecoloog/plastisch chirurg en anesthesioloog)
 • operatieve geslachtsaanpassing (plastisch chirurg/gynaecoloog)
 • psychosociale zorg (medisch maatschappelijk werker)
 • jaarlijkse hormonale controles (gynaecoloog) 

De medewerkers van het Genderteam informeren u tijdens de persoonlijke contacten zo goed mogelijk over de behandeling. De meeste informatie die met u wordt besproken ontvangt u ook schriftelijk. ​

Wet ‘Wijziging geslacht geboorteakte’​

Sinds 1 juli 2014 is het voor Nederlanders van 16 jaar en ouder mogelijk om op grond van een ‘Verklaring Transgender’ de aanduiding van het geslacht in de geboorteakte te wijzigen. Deze kan worden verstrekt door een hiervoor opgeleide deskundige. Met de verklaring kan de ambtenaar van de burgerlijke stand de vermelding van het geslacht en de voornaam in de akte van de geboorte aanpassen. Meer informatie over het verkrijgen van de verklaring staat achterin de brochu​​re.

​Vragen

Voor meer informatie over genderdysforie kunt u de brochure downloaden. Hierin vindt u informatie over het Genderteam, genderdysforie, en het traject in het UMCG.
Algemene vragen kunt u mailen naar Contact.
Als u naar het Genderteam van het UCP verwezen wilt worden, neem dan contact op met uw huisarts.
Voor meer informatie en lotgenotencontact kunt u terecht bij​ Patiëntenorganisatie Transvisie.​