•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG
Pathologie
Medische Biologie

De afdeling Pathologie & Medische Biologie (PMB) bestaat uit twee onderafdelingen. De onderafdeling Pathologie is een medische afdeling met klinische taken waarvoor medisch specialisten in de Klinische Pathologie (pathologen) en Klinisch Moleculair Biologen in de Pathologie (KMBP) verantwoordelijk zijn. Binnen de pathologie of ziekteleer wordt het ontstaan en beloop van ziektes onderzocht door weefsels en cellen van patiënten te onderzoeken. Uitgangspunt daarbij is dat ziekte ontstaat door schade aan weefsels, cellen en moleculen. De uitkomst van het onderzoek bepaalt vaak de keuze voor een behandeling van de patiënt waarbij nauw wordt samengewerkt met andere specialisten en behandelaars binnen en buiten het UMCG. Naast de klinische taken heeft de onderafdeling Pathologie een belangrijke taak in het verrichten van wetenschappelijk onderzoek, het opleiden van aankomende klinisch pathologen en KMBP en het geven van onderwijs binnen de studierichtingen Geneeskunde en Tandheelkunde en in verschillende research-masters.

De onderafdeling Medische Biologie (MB) richt zich volledig op het uitvoeren van (pre-)klinisch en translationeel wetenschappelijk onderzoek en het vernieuwen, coördineren en geven van onderwijs. met een belangrijk accent in de levenswetenschappen.

Het wetenschappelijk onderzoek dat binnen de afdeling PMB wordt uitgevoerd is gericht op het ontrafelen van mechanismen waarmee ziektes ontstaan en met deze kennis bij te dragen aan de ontwikkeling van nieuwe methoden t.b.v. preventie, diagnostiek en behandeling. De afdeling PMB biedt (wetenschap)stageplaatsen voor studenten die laboratorium onderwijs (MBO/HBO) of een research-master volgen of die geneeskunde studeren.

 

Sectie Pathologie
HPC EA10
Postbus 30.001
9700 RB  Groningen

Zie contact.

Sectie Medische Biologie
HPC EA11
Postbus 30.001
9700 RB  Groningen

Tel: (050) 361 80 43
Fax: (050) 361 19 11

Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram