Pathologie en Medische Biologie Obductie

Een obductie noemen we ook wel een sectie of autopsie. Als het nodig is, doen we een obductie nadat iemand is overleden, zeker als dat heel plotseling is gebeurd. Het is een soort operatie, waarbij de patholoog de inwendige organen zoals het hart, de longen en de nieren onderzoekt.

Aanvragen obductie

Huisartsen kunnen een obductie aanvragen via ZorgDomein, of via het formulier Obductieaanvraag volwassen en kinderen (pdf).

Alle benodigde gegevens moeten worden ingevuld en de aanvraag wordt ondertekend door de aanvragend arts. Neem daarnaast ook contact op over de obductie (postmortaal onderzoek/sectie) met de dienstdoende patholoog. De afdeling Pathologie van het UMCG neemt de kosten voor vervoer en de obductie voor haar rekening.

Na overleg met de patholoog de aanvraag z.s.m. faxen naar (050) 361 9107 met daarin:​

  • ​​Patiëntgegevens
  • Datum, tijdstip en vermoedelijk oorzaak van overlijden
  • Van wie van de nabestaanden toestemming voor obductie is verkregen
  • Of er toestemming voor hersenobductie is
  • Relevante klinische gegevens
  • Vraagstelling
  • Gegevens van arts bereikbaar voor overleg tijdens en na obductie
  • Handtekening van de aanvrager

Obductie wordt alleen verricht bij natuurlijk overlijden, of na vrijgave van de overledene door de officier van justitie. Neem bij een overleden minderjarige contact op met de gemeentelijk lijkschouwer voordat u een verklaring van overlijden afgeeft.

Na de obductie worden de voorlopige bevindingen telefonisch overlegd. Verslag van de obductie is in het algemeen binnen 6-8 weken bekend. NB: Bij overledenen die hun lichaam ter beschikking stellen van de medische wetenschap graag contact opnemen met de afdeling Anatomie (050) 363 24 60.

Kijk voor placenta-onderzoek bij Histologie.

Telefonische bereikbaarheid

Het doorgeven van de uitslag en overleg vindt alleen plaats via de aanvragend, of behandelend arts. De behandelend arts bespreekt de uitslag met de nabestaanden.

Voor informatie over uitslagen tijdens kantooruren (8:00-17:00)
medische administratie: (050) 361 48 93
Overleg met dienstdoende patholoog buiten kantooruren
via telefooncentrale UMCG: (050) 361 61 61.

Bij overlijden 's nachts kan de melding 's morgens worden doorgegeven.
Fax (050) 361 91 07

Postadres:
Pathologie en Medische Biologie
HPC EA10
Postbus 30.001
9700 RB Groningen​​