Afdeling Pathologie en Medische Biologie

De afdeling Pathologie Medische Biologie (PMB) bestaat uit twee onderafdelingen: een medische afdeling en een onderzoeksafdeling.

Pathologie

Pathologie is een medische afdeling met klinische taken waarvoor medisch specialisten in de Klinische Pathologie (pathologen) en Klinisch Moleculair Biologen in de Pathologie (KMBP) verantwoordelijk zijn.

Binnen de pathologie of ziekteleer wordt het ontstaan en beloop van ziektes onderzocht door weefsels en cellen van patiënten te onderzoeken. Uitgangspunt daarbij is dat ziekte ontstaat door schade aan weefsels, cellen en moleculen. De uitkomst van het onderzoek bepaalt vaak de keuze voor een behandeling van de patiënt waarbij nauw wordt samengewerkt met andere specialisten en behandelaars binnen en buiten het UMCG.

Medische Biologie

De onderafdeling Medische Biologie (MB) richt zich volledig op het uitvoeren van (pre-)klinisch en translationeel wetenschappelijk onderzoek en het vernieuwen, coördineren en geven van onderwijs. met een belangrijk accent in de levenswetenschappen.

Meer informatie over Medische Biologie staat op de site van RijksUniversiteitGroningen.

Contactgegevens

Postadres

Afdeling Pathologie en Medische Biologie
Universitair Medisch Centrum Groningen
Sectie Pathologie
HPC EA10
Postbus 30.001
9700 RB  Groningen

Bereikbaar (klinische zorg)

  • Medische administratie (medische rapportage): (050) 361 48 93, fax: (050) 361 99 12
  • Secretariaat (dagelijks bestuur en beheer): secretariaat DB, Afdelingshoofd: (050) 361 00 20
  • Secretariaat DB, P&O pathologie: (050) 361 4686
  • Secretariaat Bedrijfsbureau, Onderwijs en Opleiding: (050) 361 46 84, e-mailadres: bestuur@path.umcg.nl, fax: (050) 361 91 07
  • Dienstdoende patholoog buiten kantooruren, voor spoeddiagnostiek (vriescoupes), niet-spoed diagnostiek en obducties bespreken of aanmelden (voor 22.30 of na 07.00 uur).  via de telefooncentrale van het UMCG (050) 361 61 61

Bezoekadres (locatie in het UMCG)

Onderafdeling Klinische Pathologie
Centraal medisch complex
Ontvangstbalie: locatie Z1.26A
Medische administratie: Z1.46
Secretariaat pathologie: Z1.17

Postadres

Sectie Medische Biologie
HPC EA11
Postbus 30.001
9700 RB  Groningen

Tel: (050) 361 80 43
Fax: (050) 361 19 11