Pathologie en Medische Biologie Cytologie

De cytologie afdeling van het UMCG verzorgt de diagnostiek van cervixuitstrijken voor indicatieve uitstrijken en uitstrijken voor het Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker, als de HPV bepaling positief is.

Aanvragen niet-cervix Cytologie onderzoek

Aanvragen is mogelijk na telefonisch overleg met Cytologie. Telefoonnummer: (050) 361 46 91.

Huisartsen kunnen via ZorgDomein aanvragen voor cytologie onderzoeken indienen voor celmateriaal, zoals urine. In Zorgdomein staat ook de instructie voor het invullen van het formulier en het versturen van het materiaal met daarop het Zorgdomeinnummer. Dit nummer is van belang om het materiaal aan de aanvraag te koppelen.

​​Aanvragen cervixcytologie

De cytologie afdeling van het UMCG verzorgt de diagnostiek van cervixuitstrijken voor indicatieve uitstrijken en uitstrijken voor het Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker, als de HPV bepaling positief is.

Aanvragen en versturen van cervixonderzoeken kan op verschillende manieren:

 • Aanvragen cervix uitstrijkje op indicatie via ZorgDomein
 • Aanvragen cervix uitstrijkje op indicatie via formulier
 • Aanvragen cervix uitstrijkje n.a.v. BVO Baarmoederhalskanker (BMHK )

Stuur het afgenomen celmateriaal met aanvraagbrief (digitaal via ZorgDomein, of op papier met een formulier uit de ThinPrepkit, of het BVO BMHK formulier), álle benodigde patiëntengegevens én de vraagstelling naar de afdeling Pathologie en Medische Biologie.   

Instructie voor afname

Voor cervixuitstrijken wordt de ThinPrepkit gebruikt. De ThinPrepborstel moet goed en krachtig worden uitgestampt op de bodem van het potje. De borstel zelf mag niet in het potje achterblijven.

ThinPrep kits

De koerier levert cytologiekit voor cervixcytologie. In de ThinPrepkit zit:

 • 25 Cervex brush
 • 25 PreservCyt potjes
 • 25 Gripzakjes 150 x 200 mm
 • absorptiematjes (witte velletjes)
 • aanvraagformulieren, uitgaande van een aantal uitstrijkjes op indicatie op iedere kit.

Cytologiekits kunnen gratis worden besteld via de www.2mc.nl of www.bevolkingsonderzoeknederland.nl.

Vervoer materiaal

Het afgenomen materiaal wordt volgens afspraak met de huisartspraktijk gratis opgehaald door de koerier. U kunt contact opnemen met de koerier via www.bvobaarmoederhals.nl. 

Uitslagen

Voor uitslagen of overleg over de indicatie cervixcytologie kunt u contact opnemen met: (050) 361 46 91.

Voor uitslagen over BVO BMHK kunt u contact opnemen met de regionale screeningsorganisatie.

Telefonische bereikbaarheid Cytologie

Het doorgeven van uitslagen en overleg vindt alleen plaats via aanvragend- of behandelend arts. De behandelend arts bespreekt de uitslag met de patiënt.
Aanvragend of behandelend artsen kunnen bellen voor overleg of opvragen van de uitslag:

 • Medische administratie op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur, (050) 361 48 93
 • Cytologie: (050) 361 46 91
 • buiten kantooruren via telefooncentrale UMCG (050) 361 61 61

Bezoekadres Afdeling Klinische Pathologie

Centraal medisch complex
Ontvangstbalie                       locatie Z1.26A
Patiëntenzorgadministatie      Z1.46
Secretariaat pathologie           Z1.17

Postadres

Pathologie en Medische Biologie
HPC EA10
Postbus 30.001
9700 RB Groningen