• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Abdominale Chirurgie

Print 

Abdominale Chirurgie is een deelspecialisme (aandachtsgebied) van chirurgie. Het deelspecialisme Abdominale Chirurgie richt zich op de behandeling van aandoeningen in en rondom de buik. Het deelspecialisme behandelt patiënten met een tumor of een ontsteking aan het maag-darmstelsel. Ook komen er patiënten bij wie een deel van het maag-darmstelsel niet naar behoren werkt. Denk daarbij aan problemen met het slikken, een moeizame ontlasting, een liesbreuk, brandend maagzuur, enzovoort.
Abdominale chirurgen verrichten operaties en doen andere behandelingen. Sinds het eind van de vorige eeuw passen de abdominale chirurgen steeds vaker kijkoperaties (laparoscopie) toe. Bij ‘gewone’ operaties maakt de chirurg een snee: hoe groter de operatie, hoe groter de snee. Bij een kijkoperatie maakt de chirurg slechts een paar toegangssneetjes van een centimeter. Hierdoor brengt hij een camera naar binnen, samen met op afstand bestuurbare instrumenten. De chirurg ziet via de camera op een beeldscherm wat hij aan het doen is. Het voordeel van deze methode is een kleinere wond waardoor de patiënt sneller herstelt.

Organisatie

De Abdominale Chirurgie is in het UMCG een aandachtsgebied van de afdeling Chirurgie. De chirurgen van Abdominale Chirurgie verrichten allemaal algemene abdominale operaties zoals liesbreukoperaties. Hierdoor zijn ze breed inzetbaar. Daarnaast zijn er meestal twee á drie chirurgen gespecialiseerd op een bepaald onderdeel zodat er ook voor bijzondere operaties voldoende ervaring op de afdeling aanwezig is.
Het aandachtsgebied maakt gebruik van een verpleegafdeling, een polikliniek en de Operatieve Dagbehandeling. Ook wordt gewerkt aan de oprichting van een short stay afdeling. Deze is voor patiënten die niet op de dag van de operatie al weer naar huis kunnen, maar waarschijnlijk wel na twee of drie dagen.  

Topreferent / topklinish

Het UMCG is een academisch ziekenhuis en is daarom verantwoordelijk voor topklinische en topreferente zorg. Dit is specialistische zorg voor patiënten met ‘bijzondere’ aandoening; de aandoening kan zeldzaam zijn, het kan lastig zijn de diagnose te stellen en/of de behandeling is moeilijk.

Het aandachtsgebied Abdominale Chirurgie is gespecialiseerd in:

  • kankerchirurgie van endeldarm, slokdarm en dikke darm;
  • behandeling van IBD (Inflamatory Bowel Diseases), zoals de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa;
  • behandeling van ontsteking van de alvleesklier (pancreatitis);
  • gecompliceerde buikwandbreuken en reconstructieve chirurgie.
  • Daarnaast ondersteunt het aandachtsgebied ziekenhuizen in Noordoost Nederland bij orgaandonaties.

Wetenschappelijk onderzoek 

Het aandachtsgebied Abdominale Chirurgie verricht in samenwerking met de medische faculteit van de Rijksuniversiteit Groningen twee soorten wetenschappelijk onderzoek: fundamenteel en evaluerend. Het evaluerende onderzoek is een kwaliteitstoets van het dagelijks medisch handelen: in hoeverre heeft de patiënt baat bij de handelingen die voor hem worden verricht. Het gaat hierbij zowel om de zorg, als om de medische techniek. Het fundamentele onderzoek richt zich op de oorzaak van aandoeningen en de werking van processen in het lichaam.

De onderzoeksgebieden van de afdeling Abdominale Chirurgie zijn dezelfde als de aandachtsgebieden voor de topklinische en topreferente zorg. De afdeling doet kankeronderzoek om de behandeling van deze ziekte te verbeteren. Daarnaast proberen de onderzoekers de mechanismen achter de ziekte te doorgronden, bijvoorbeeld door te onderzoeken hoe een tumor zich verspreidt. Het IBD-onderzoek richt zich op mogelijkheden om ontstekingen vroegtijdig te beïnvloeden. Het doel hiervan is operaties overbodig te maken of op een beter tijdstip te verrichten. Ook doet de afdeling onderzoek naar doorbloedingsstoornissen. Een goede doorbloeding is bijvoorbeeld van belang voor de genezing na een operatie. Bij de meeste onderzoeken werkt de afdeling nauw samen met andere specialismen.

Opleiding en onderwijs

Het UMCG is een academisch ziekenhuis. Naast patiëntenzorg en onderzoek, heeft het ziekenhuis tot taak het verzorgen van opleidingen en onderwijs. De afdeling Abdominale Chirurgie biedt naast het onderwijs aan studenten van de RuG, ook opleidingen aan nurse practitioners en physician assistants. Daarnaast kunnen artsen zich bij abdominale chirurgie specialiseren tot chirurg en kunnen chirurgen zich verder specialiseren in de maag-darmchirurgie. Verder levert de afdeling bijdragen aan bij- en nascholingen, cursussen, refereeravonden en symposia voor verwijzers
 
 

 Praktisch
Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram