Verwijsinformatie Groningen Expertisecentrum Ontwikkelingsachterstand (Genetica)

Verwijsinformatie voor kinderen en volwassenen met een ontwikkelingsachterstand of verstandelijke beperking. Er wordt gestreefd naar efficiënte diagnostiek en goede begeleiding.

Wie kan verwijzen?

Specialisten

 • Patiënten kunnen worden verwezen door middel van een verwijsbrief gericht aan de afdeling Genetica.


 • Postadres:
  UMCG
  t.a.v. mw. J.G. ter Beest
  afdeling Klinische Genetica
  Postbus 30.001
  9700 RB GRONINGEN

  Bezoekadres: n.v.t.

  Fax: (050) 361 72 31
  E-mail: [email protected]

  Telefoonnummer voor verwijzer:
  (050) 361 72 29


 • Hoofd polikliniek: Prof. dr. C.M.A. van Ravenswaaij

  Aan de afdeling verbonden professionals:

  Mw. J.G. ter Beest (coördinator polikliniek)

  Mw. G. Beunders (CSK/KNO)
  Mw. E.H. Gerkes (CSK/KNO)
  Mw. J.C. Herkert (CSK/KNO)
  Mw. J.S. Klein-Wassink (CSK/KNO)
  Mw. C.M.A. van Ravenswaaij (CSK/KNO)
  P. Rump (CSK/KNO)
  Mw. F. Vansenne (CSK/KNO)
  Mw. H.E. Veenstra (CSK/KNO)
  Mw. E. Zonneveld (CSK/KNO)

  Mw. M. Boon (kinderneuroloog)

  T. Scheers (kinderpsychiater Accare)

  J.W.R. Pott (oogarts)