Toolbox Gedragsvisite

Probleemgedrag bij mensen met dementie wordt vaak bepaald door verschillende factoren en is contextgevoelig. Daarom is het van belang om probleemgedrag multidisciplinair te benaderen, vanuit een gezamenlijke visie op gedrag en vanuit de specifieke deskundigheid van iedere betrokken zorgprofessional. Een instrument voor een multidisciplinaire aanpak van probleemgedrag is de gedragsvisite, ook wel omgangsoverleg genoemd.

Sommige organisaties werken al met gedragsvisites, andere organisaties overwegen om deze aanpak in te voeren. Wat maakt een gedragsvisite effectief? Wie nemen er idealiter aan deel? Dat hebben onderzoekers en implementatieadviseurs van het UNO-UMCG samen met praktijkvertegenwoordigers in kaart gebracht.

Ontwikkeld door UNO-UMCG Praktijkvoorbeelden Hulpmiddelen
Blauwdruk gedragvisite Stappenplan Probleemgedrag ABC-schema om gedrag te beoordelen
Handreiking gedragsvisite  Omgangsoverleg (Dignis)  Stoplicht-methode om   controleverlies bij cliënt te herkennen 
Stappenplan implementatie   gedragsvisite  Aanpak gedragsvisite   (Noorderbreedte)   
  Instructiekaart gedrag   (Noorderbreedte)