SHERLOCk: onderzoek naar COPD

Wij onderzoeken waarom sommige mensen vatbaar zijn voor het ontwikkelen van COPD. Daarom zoeken we deelnemers met mild-matig COPD en deelnemers zonder COPD. We hopen dat dit onderzoek ons meer leert over het ontstaan van COPD en uiteindelijk ook zal leiden tot betere medicijnen voor COPD.

Wat onderzoeken we?

COPD is een chronische longziekte. Patiënten met COPD kunnen last hebben van benauwdheid en hoesten. Één van de belangrijkste oorzaken voor het ontwikkelen van COPD is roken. Toch krijgen niet alle rokers COPD. Sommige patiënten ontwikkelen juist zeer ernstig COPD op een jonge leeftijd, terwijl ze relatief weinig gerookt hebben in hun leven.

Het is bewezen dat er een genetische aanleg is voor COPD, maar dit verklaart maar voor een deel waarom sommige mensen ernstig COPD krijgen terwijl anderen een mildere vorm of helemaal geen COPD ontwikkelen. Wij verzamelen weefsel uit de longen om te onderzoeken hoe de aanleg voor COPD in de longen tot uiting komt.

Wie kan meedoen

We zoeken voor dit onderzoek deelnemers tussen de 40 en 75 jaar, met of zonder COPD. Bij de deelnemers zonder COPD is het belangrijk dat ze ook geen astma of andere longziekten hebben. We zoeken deelnemers met COPD met een longfunctie van 50% of meer (GOLD klasse I of II). Als u niet zeker weet of u in deze groep valt, kunt u ons bellen voor overleg. Voor iedereen geldt: u rookt of hebt gerookt en bent niet zwanger.

We vragen ook deelnemers met ernstig COPD, dat zijn patiënten die al in het UMCG behandeld worden. Voor deze groep ziet het schema er anders uit.

Hoe verloopt het onderzoek

U komt naar het UMCG voor 3 bezoeken. Die bezoeken duren 2 tot maximaal 4 uur. Bij de een van de eerste 2 bezoeken nemen we bloed af en vragen we u thuis urine en ontlasting te verzamelen. Andere onderzoeken die we doen:

De resultaten van deze onderzoeken bespreken we samen met u.

Het derde bezoek is voor een bronchoscopie. Dit is een kijkonderzoek van de luchtwegen, waarbij we een aantal kleine stukjes luchtwegweefsel weghalen van hooguit 1 mm groot. We halen ook met zacht borsteltje cellen uit de luchtwegen. Tijdens dit onderzoek krijgt u een roesje.

Vergoeding

We vergoeden de onkosten die u maakt om mee te kunnen doen aan dit onderzoek. Reiskosten (€0,19 per kilometer) en parkeerkosten worden ook vergoed.

U krijgt daarnaast 60 euro per bezoek. Dit komt overeen met ongeveer 15 euro per uur. De vergoeding geven we aan bij de belastingdienst, de reiskosten niet.

Meer weten of meedoen?

Wilt u meedoen of wilt u meer informatie over dit onderzoek? Stuur een mail naar het onderzoeksteam of bel naar 06-55257047 of 06-25651474.