Plaveiselcelcarcinoom: behandeling

Als blijkt dat u een plaveiselcelcarcinoom heeft, dan brengt dat veel vragen en onzekerheid met zich mee. Het heeft invloed op uw leven en dat van de mensen om u heen.

Om u de best mogelijke zorg te geven, maken we samen met u een plan voor uw behandeling. Hoe zo'n behandelplan eruitziet, hangt af van uw situatie. Het behandelteam kijkt bijvoorbeeld naar de plaats, de grootte en kenmerken van de tumor. En naar eventuele uitzaaiingen.

Een behandeling voor kanker kan bedoeld zijn om u te genezen. Als dat niet mogelijk is, behandelen we om uw levenskwaliteit te verbeteren. En/of, als dat kan, om uw leven te verlengen.

Meerdere gesprekken

Voordat uw behandeling begint heeft u altijd eerst een paar afspraken om de behandeling(en) te bespreken. U krijgt daarvoor brieven en uitgebreide informatie.

Mogelijke behandelingen

Er zijn verschillende behandelingen voor plaveiselcelcarcinoom. Uw behandelplan bestaat uit één of meerdere van deze behandelingen:

  • Een operatie is vaak de eerste stap bij de behandeling van een plaveiselcelcarcinoom. We halen we de tumor en de huid daaromheen weg. Dit heet een excisie.

    In het laboratorium onderzoeken we het stukje dat we hebben weggehaald op kankercellen. Als er kankercellen zijn achtergebleven, is soms een 2e operatie nodig om deze weg te halen. Dit heet een re-excisie.

    Bij een plaveiselcelcarcinoom in bijvoorbeeld het gezicht kunnen we een speciale operatietechniek gebruiken: Mohs-chirurgie. Zo kunnen we de wond zo klein mogelijk houden.

    Als we de operatiewond niet goed kunnen sluiten, krijgt u een huidreconstructie. We dichten de wond dan met een stukje van uw eigen huid. Dit kan met huid rond uw oor, van uw hals of uit uw lies. Ook kunnen we een stukje huid naast de wond losmaken. Wat we precies doen, hangt af van uw situatie.


  • Bij een plaveiselcelcarcinoom op de lip, op of in het neus of in het oor  is een operatie soms niet mogelijk of te risicovol. Het behandelteam adviseert dan bestraling. Als u een grote tumor en/of uitzaaiingen heeft, krijgt u meestal bestraling na de operatie.


Behandelteam

Alle in plaveiselcelcarcinoom gespecialiseerde zorgverleners zijn vanaf het begin bij uw behandeling betrokken. Samen komen zij tot de juiste diagnose en een behandelplan op maat. Altijd in nauw overleg met u, uw huisarts en de verwijzende specialist. Door op deze manier samen te werken, bieden we u de beste zorg.

Bekijk het behandelteam

Samen beslissen

Voordat een behandeling begint, krijgt u altijd een gesprek. We vertellen welke mogelijkheden er zijn en dat we samen beslissen over de mogelijkheden. We bespreken de voor- en nadelen van een behandeling. Ook bekijken we met u wat dit voor u betekent. Samen komen we dan tot een beslissing, dit noemen we 'samen beslissen'. 

  • Kanker hebben zorgt vaak voor allerlei emoties. Spanning, zorgen, boosheid, onmacht en verdriet kunnen uw geestelijke veerkracht verminderen. Een maatschappelijk werker, geestelijk begeleider of psycholoog kan u begeleiden bij het omgaan met deze emoties. Wij kunnen u helpen de juiste hulp te vinden.


  • Patiënten die zorg nodig hebben, moeten op het juiste moment voor de juiste zorg naar het juiste ziekenhuis. Binnen en buiten de noordelijke regio. Daarom werkt het UMCG nauw samen met andere ziekenhuizen. Binnen deze zorgnetwerken bieden wij als universitair medisch centrum de meest specialistische en complexe zorg. We delen onze wetenschappelijke kennis, kunde en ervaring, zodat patiënten in het hele land beter geholpen worden.


UMCG Expertisecentrum

Het UMCG is een expertisecentrum voor zeldzame aandoeningen op het gebied van onder andere huidkanker in het hoofd-halsgebied. Een zeldzame aandoening is een ziekte die minder dan 1 op de 2.000 mensen heeft.

Het ministerie van VWS heeft het UMCG aangewezen als expert in deze zorg.

Betere uitkomsten

Behandelingen slaan beter aan en patiënten herstellen sneller als iemand zo fit mogelijk is. We kijken daarom voor en tijdens de behandeling naar uw leefstijl, en helpen u waar nodig.

Heeft u nog vragen?

U kunt de polikliniek Dermatologie en Interne Geneeskunde bellen van maandag tot en met vrijdag, tussen 8.00 tot 16.30 uur.