Op zoek naar de oorsprong van astma (ORIENT)

Met dit onderzoek willen we de factoren onderzoeken die leiden tot het ontstaan van astma. Onder andere door weefsel uit gezonde longen te vergelijken met weefsel uit longen met astma. We hopen dat dit ons meer leert over het ontstaan van astma, en uiteindelijk ook zal leiden tot betere medicijnen voor astma.

Wat onderzoeken we?

Astma wordt gekenmerkt door een continue ontsteking van de grote en kleine luchtwegen. Patiënten met astma hebben vaak last van perioden van benauwdheid, piepen en een gestoorde slaap door nachtelijke benauwdheid. Er zijn inhalatiemedicijnen beschikbaar die de onderliggende ontsteking en de luchtwegklachten verminderen. Deze medicijnen genezen astma niet en moeten dus vaak levenslang gebruikt worden om astma onder controle te houden.

Het is bewezen dat er een genetische aanleg is voor astma, maar dit verklaart slechts deels waarom sommige mensen astma krijgen en anderen niet. We weten dat er andere factoren meespelen, maar wat die factoren zijn is nog niet helemaal duidelijk.

Door die factoren te onderzoeken, hopen we dat we meer leren over het ontstaan van astma, en uiteindelijk ook zal leiden tot betere medicijnen voor astma.

Wie kan meedoen

We zoeken voor dit onderzoek deelnemers tussen de 18 en 65 jaar, met of zonder astma. Bij de deelnemers zonder astma is het belangrijk dat ze ook geen COPD of andere longziekte hebben. Voor iedereen geldt: je hebt niet tot nauwelijks gerookt en bent niet zwanger.

Omdat bepaalde astmamedicatie invloed heeft op de resultaten van de onderzoeken, vragen we een aantal deelnemers na het eerste bezoek 6 weken te stoppen met de medicijnen. Dit zijn alleen de mensen die bij aanvang al weinig medicatie gebruiken of soms periodes kunnen zonder medicijnen. Dat is dus niet voor iedereen haalbaar.

U bespreekt samen met de onderzoeker in welke groep u mee kunt doen. Daarna volgen de andere onderzoeken in ongeveer 4 weken. In totaal gebruiken sommige deelnemers hun medicatie gedurende 10 weken niet. We nodigen mensen uit om naar het UMCG te komen om dit te bespreken. Als u astma heeft, overleggen we met u over in welke groep u mee kunt doen.

Hoe verloopt het onderzoek

U komt naar het UMCG voor 3 bezoeken. Die bezoeken duren ongeveer 3 tot maximaal 4,5 uur. Bij de eerste 2 bezoeken nemen we wat bloed af. Andere onderzoeken die we doen:

De resultaten van deze onderzoeken bespreken we samen met u. 

Het derde bezoek is voor een bronchoscopie. Dit is een kijkonderzoek van de luchtwegen, waarbij we een aantal kleine stukjes luchtwegweefsel weghalen van hooguit 1 mm groot. We halen ook met zacht borsteltje cellen uit de luchtwegen. Tijdens dit onderzoek krijgt u een roesje.

Vergoeding

We vergoeden de onkosten die u maakt om mee te kunnen doen aan dit onderzoek. Reiskosten (€0,19 per kilometer) en parkeerkosten worden ook vergoed.

U krijgt daarnaast 60 euro per bezoek. Dit komt overeen met ongeveer 15 euro per uur. De vergoeding geven we aan bij de belastingdienst, de reiskosten niet.

Meer weten of meedoen?

Wilt u meedoen of wilt u meer informatie over dit onderzoek? Stuur een mail naar het onderzoeksteam: