Leven met COPD

COPD is een ziekte die niet meer overgaat en die we ook niet kunnen genezen. We bekijken samen met u hoe u de ziekte zo goed mogelijk onder controle kunt houden.

Kortademigheid kan erger worden. Veel patiënten gaan daardoor minder doen. Dit verslechtert je conditie. Om COPD zo goed mogelijk te behandelen, is het belangrijk om ook zelf in actie te komen. U kunt op zoek gaan naar oplossingen voor de mogelijke problemen die u ervaart. Ga na of er dingen zijn die u zelf kunt verbeteren.

Er zijn een aantal zaken belangrijk voor de behandeling van COPD.

Stoppen met roken

Roken is een belangrijke oorzaak van COPD. Als u rookt, is stoppen met roken de beste behandeling voor COPD. U heeft minder last van klachten en uw longfunctie gaat minder snel achteruit. De meeste mensen met COPD krijgen medicijnen die helpen bij het stoppen. Helpt dit onvoldoende, dan zijn er andere behandelmogelijkheden. U kunt dit bespreken met uw arts.

Medicijnen

Ga na of u uw medicijnen goed en trouw inneemt. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat u goed inhaleert. Zo komen de medicijnen op de goede plaats in uw longen en werken ze het best.

Bewegen

Zorg dat u genoeg beweegt. U kunt bijvoorbeeld gaan wandelen, fietsen of krachttraining doen. Zo traint u uw spieren en krijgt u een betere conditie. Een gestructureerd bewegingsprogramma helpt u hierbij: minimaal 2 keer per week trainen onder begeleiding van een fysiotherapeut in een COPD-groep of in de sportschool.

Gezond gewicht

Een goed lichaamsgewicht is belangrijk voor uw gezondheid en uw conditie. Als u ondergewicht of overgewicht heeft, kunt u dit bespreken met een diëtist. Een diëtist kan u helpen dit te verbeteren en u begeleiden de juiste voeding bij COPD te kiezen.

Op Longfonds.nl staan informatie en tips over wat u nog meer zelf kunt doen.

Als u niet meer beter wordt

Hoe COPD zich ontwikkelt is voor iedereen verschillend. Dit hangt af van de ernst van de klachten. Die kunnen in de laatste fase van de ziekte snel verergeren. U kunt dan palliatieve zorg krijgen. Dit is zorg die uw klachten vermindert, en zo de kwaliteit van uw leven verbetert.

Omgaan met emoties

Als u COPD heeft, kan er veel veranderen in uw leven en dat van uw naasten. Niet alleen lichamelijk, maar ook emotioneel krijgt u veel te verwerken. Angst, onzekerheid, woede en verdriet zijn emoties die daarbij kunnen horen. De ziekte kan ook vragen oproepen als: waarom ik, wat gebeurt er met mijn partner, mijn kinderen, hoe moet ik verder?

Praten met een maatschappelijk werker, psycholoog of geestelijk verzorger kan u helpen om te gaan met uw vragen en emoties. Wij kunnen u helpen de juiste hulp te vinden.

We kunnen u in contact brengen met een van de psychosociale medewerkers van het UMCG als u bijvoorbeeld moeite heeft met:

  • het verwerken en accepteren van uw ziekte
  • problemen in de relatie met uw partner, kinderen en/of familie
  • het aanpassen aan de nieuwe (sociale) situatie
  • het maken van keuzes rondom uw behandeling
  • de communicatie met de zorgverleners in het ziekenhuis
  • problemen bij studie, werk of uitkering
  • het omgaan met verlies en rouw
  • vragen met betrekking tot spiritualiteit en geloof;
  • met seksualiteit of uw zelfbeeld

Ook uw partner of andere familieleden kunnen bij deze mensen terecht voor hulp.

Zorg voor balans in je dagelijks leven

De keuzes die je maakt in je dagelijks leven hebben invloed op je gezondheid en je gevoel van welbevinden. Als je gezond bent maar ook als je ziek bent of aan het herstellen bent. Bekijk wat je zelf kunt doen op het gebied van leefstijl. Of ga eens langs bij onze leefstijladviseurs. Zij denken graag met je mee.