Klachtgerichte deeltijdbehandeling

Klachtgerichte deeltijdbehandeling is een behandelprogramma voor ouderen met psychische klachten. Samen met lotgenoten werkt u aan uw herstel.

Door het ouder worden kunnen vaste patronen veranderen in uw leven. Zo kan uw daginvulling veranderen doordat u stopt met werken. Of u krijgt meer gezondheidsklachten door het ouder worden. Of u verliest dierbaren in uw omgeving. Dit vraag om aanpassingen in uw leven, die soms moeilijk te accepteren zijn. U kunt hierdoor last krijgen van psychische klachten, zoals:

 • u voelt zich depressief
 • u voelt zich angstig en/of u heeft last van paniekklachten
 • u heeft moeite met het deelnemen aan activiteiten
 • u gaat contacten uit de weg
 • u kunt niet meer (goed) functioneren in uw omgeving
 • u vindt het moeilijk goede (of voldoende) daginvulling te vinden

Doel van de behandeling

Tijdens het behandelprogramma leert u hoe u de balans terug kunt vinden in uw dagelijks leven. U werkt aan het vinden van een zinvolle dagbesteding, het op orde krijgen van uw huishouden, het herstellen van uw sociale contacten, waardoor uw klachten minder worden.

De behandeling duurt zolang voor u nodig is. Dit is minimaal 4 weken en maximaal 24 weken. Wanneer u een klachtgerichte deeltijdbehandeling krijgt, dan betekent dit dat u voor langere tijd meerdere dagen per week een behandelprogramma bij ons volgt. Een opname is (nog) niet nodig. U eet en slaapt thuis.

De behandeling is in een groep, samen met lotgenoten. U oefent situaties die in het dagelijks leven moeilijk zijn en voor psychische klachten zorgen. U leert uw sterke en zwakke punten beter kennen en te verbeteren. U heeft ook persoonlijke gesprekken met uw psychiater.

De behandeling stap voor stap

 1. Uw arts of medisch specialist kan u voor de deeltijdbehandeling verwijzen naar het Universitair Centrum Psychiatrie. Na de verwijzing krijgt u een afspraakbrief met informatie van ons. Daarin staat hoe u zich op de intake voorbereidt.

 2. Voordat u aan het behandelprogramma begint krijgt u een intake. U krijgt een gesprek en eventueel een psychologisch onderzoek. We vragen u ook een ROM/RoQua vragenlijst in te vullen. U krijgt vragen over uw daginvulling, uw werk/opleiding, gezondheid en leefsituatie en over uw psychische klachten.

  Tijdens de intake bespreekt u samen de behandeldoelen waaraan u gaat werken. Deze behandeldoelen samen is uw behandelplan. We bespreken elke 4 weken het behandelplan met u. Als het nodig is, passen we dat aan.

  Het is goed om een belangrijke persoon uit uw omgeving mee te nemen naar deze gesprekken. Bijvoorbeeld een familielid, partner of persoonlijk begeleider. Zij hebben vaak behoefte aan steun en uitleg en kunnen meer informatie geven.

 3. De behandeling duurt zolang voor u nodig is. Dit is minimaal 4 weken en maximaal 25 weken. U komt op dinsdag en vrijdag van 9.15 - 15.00 uur naar het Universitair Centrum Psychiatrie.

  De behandeling bestaat uit 3 fasen:

  Fase 1. Het stabiliseren van uw situatie

  De behandeling richt zich de eerste 4 weken op het werken op steun en structuur. U krijgt informatie over het ontstaan, behandelen en voorkomen van uw klachten. We geven adviezen voor uw dag- en nachtritme, eetpatroon of bewegingspatroon. Soms is deze fase voldoende om uw klachten sterk te verminderen of te doen verdwijnen.

  Fase 2. De oorzaak van uw klachten aanpakken

  Wanneer u na de eerste fase nog steun en structuur nodig heeft, dan wordt er vooral aandacht besteed aan de oorzaken die zorgen voor uw klachten. U leert de spanningen en problemen waar u tegenaan loopt ter herkennen en leert daar op een andere manier mee om te gaan.

  Fase 3. Uw rol in het dagelijks leven weer oppakken

  Bij de laatste fase oefent u hoe u (weer) kunt meedoen aan dagelijkse activiteiten en uw sociale contacten (weer) kunt oppakken.

  Tijdens de behandeling bespreekt u elke week in de groep uw eigen doelen waaraan u gaat werken met elkaar. De pauzes van de dag brengt u ook samen met de andere groepsleden door. Er is dan ruimte om ervaringen uit te wisselen en elkaar te steunen. U krijgt de oefeningen ook mee naar huis om er ook daar mee aan de slag te gaan.

  De pauzes van de dag brengt u ook samen met de andere groepsleden door. Er is dan ruimte om ervaringen uit te wisselen en elkaar te steunen. U krijgt de oefeningen ook mee naar huis om er ook daar mee aan de slag te gaan.

  De behandeling bestaat verder uit:

  • beeldende therapie: u gaat aan de slag met creatieve materialen om vorm te geven aan uw gedachten, ideeën, en gevoelens
  • psychomotorische therapie: door lichamelijke oefeningen te doen, leert u anders om te gaan met uw klachten
  • cognitieve gedragstherapie: u leert hoe u negatieve gedachten kunt ombuigen naar positieve gedachten waardoor u gedrag positief verandert en u zich beter gaat voelen
  • activiteitentherapie: u leert te ervaren wat structuur en activering doen met uw stemming. Samen kijkt u naar mogelijkheden en wensen over dagbesteding.
 4. Aan het eind van de behandeling krijgt u een eindgesprek om de behandeling te evalueren. Wanneer het nodig is kunt u eventueel langer behandeling krijgen.

  Klachtgerichte deeltijdbehandeling is 1 van de mogelijke behandelingen bij psychische klachten. Na de behandeling bespreekt u samen met uw behandelaar welke behandelingen u eventueel verder nodig heeft.

Behandelteam

Een multidisciplinair team verzorgt dit behandelprogramma. Het team bestaat uit een psychiater, een psycholoog, een gedragstherapeut, een verpleegkundige, een psychomotorisch therapeut, een beeldend therapeut en activiteitentherapeut. Als het nodig is kunnen er ook andere disciplines bij uw behandeling worden betrokken. Voordat de behandeling start stellen zij samen met u een behandelplan op.

Heeft u nog vragen?

U kunt het Universitair Centrum Psychiatrie bellen van maandag tot en met vrijdag, tussen 8.00 en 16.30 uur.