Wetenschappelijk onderzoek Transplantatiecentrum

Als UMCG Transplantatiecentrum doen we veel onderzoek naar transplantaties. Bijvoorbeeld naar het verbeteren van donororganen en langetermijneffecten van een transplantatie. Zo werken we continu aan nog betere behandelingen voor onze patiënten.

Onze teams zijn intensief betrokken bij landelijk en internationaal onderzoek naar de verschillende transplantaties die we doen. Het onderzoek binnen het Transplantatiecentrum richt zich vooral op:

  • donororganen verbeteren
  • de periode na transplantatie

Donororganen verbeteren

We proberen de transplantatie van donororganen steeds verder te verbeteren. Dit doen we bijvoorbeeld door:

  • het donatie-proces nog beter te organiseren
  • het nog beter bewaren van donororganen
  • het opnieuw op gang brengen van donororganen
Video bekijken Scannen

Na transplantatie

Nu we veel problemen met afstoting van organen beheersen, doen we meer onderzoek naar de periode na een transplantatie. Hoe verbeteren we de levenskwaliteit voor iemand met een getransplanteerd orgaan en voor degene die een orgaan doneert? We onderzoeken ischemie- en reperfusieschade, detectie en infectie. Ook doen we onderzoek de transplantaatoverleving op lange termijn.

Lees meer over het onderzoeksprogramma GIOT.

Onze meeste onderzoekers zijn gespecialiseerde basiswetenschappers en klinisch onderzoekers met een specifiek orgaan als aandachtsgebied. Zij brengen hun kennis en ervaring bij elkaar in het UMCG Transplantatiecentrum. Zo komen we samen tot meer 'orgaanoverstijgende' kennis. En kunnen we nieuwe wetenschappelijke inzichten zo snel mogelijk inzetten voor nog betere patiëntenzorg.

TransplantLines

Het UMCG slaat gegevens en lichaamsmaterialen van transplantatiepatiënten, zoals bloed en weefsel, op in de databiobank TransplantLines. TranspantLines helpt onderzoekers bij hun onderzoek naar orgaantransplantatie.

Lees meer over TransplantLines.

Veroudering van organen

Steeds vaker kunnen oudere mensen een orgaan donoren of ontvangen. Ook zal het steeds vaker gebeuren dat ontvangers een orgaan van een oudere donor krijgen. Daardoor kunnen we de veroudering van organen beter onderzoeken.

Verschillende fases in het transplantatieproces zorgen voor processen die de veroudering van een orgaan versnellen. Ook daar doen we onderzoek naar. Denk bijvoorbeeld aan:

  • zuurstoftekort
  • reactie van het immuunsysteem
  • de invloed van medicijnen die nodig zijn om afstoting van een orgaan tegen te gaan

Transplantatieonderzoek steunen

Transplantatiegeneeskunde is volop in ontwikkeling. Hiervoor is onderzoek nodig. Om dit mogelijk te maken is het UMCG Transplantatiefonds opgericht. Het geld vanuit dit fonds zetten we in voor wetenschappelijk onderzoek naar transplantatie. En voor het verbeteren van het welzijn van transplantatiepatiënten. Wilt u meehelpen dit mogelijk te maken?

Steun ons via het UMCG Transplantatiefonds.