Transplantatiecentrum Onderwijs en opleiding Transplantatiecentrum

Het UMCG Transplantatiecentrum wil zorg bieden op het hoogste niveau. Dit vraagt om hooggekwalificeerde medewerkers die maximaal presteren in een uitmuntende en effectieve werkomgeving met een continue motivatie voor verbetering. Onderwijs en opleiding zijn daarvoor onontbeerlijk.

We kunnen hierbij voortbouwen op bestaande initiatieven vanuit de verschillende transplantatieprogramma's. Daarnaast biedt het Transplantatiecentrum de mogelijkheid om gezamenlijk belangrijke thema’s voor de toekomst op te pakken. Er wordt gestructureerde nascholing aangeboden aan (para)medische disciplines, passend bij de behoeften van de transplantatiepatiënten.

In de nascholingsprogramma’s komen ook belangrijke thema’s als een gezonde leefstijl na transplantatie en aspecten van Healthy Ageing aan de orde.

 • Het waarborgen van goed onderwijs, kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid is nauw met elkaar verbonden. Deze waarborging vraagt om een goede samenwerking tussen de transplantatieprogramma’s. Hoe we dat doen staat in het opleidingsjaarplan 2019-2023 van het UMCG Transplantatiecentrum. Het onderwijsaanbod van het UMCG Transplantatiecentrum is onder te verdelen in congressen/symposia, stages, opleidingsmodules en (CZO-gecertificeerde) opleidingen.

  Eén van de speerpunten is de opleiding tot orgaanperfusionist. Het UMCG Transplantatiecentrum is vanaf het begin betrokken geweest bij de ontwikkeling van deze opleiding en zal met ingang van september 2020 gaan fungeren als opleidingscentrum. Sinds oktober 2000 biedt het UMCG als enige de opleiding voor transplantatieverpleegkundige aan. Om deze unieke positie te behouden zal de opleiding het komende jaar verder worden vernieuwd en ingericht. Het streven is om deze vernieuwde vorm vanaf mei 2021 aan te bieden. Als laatste heeft de inbedding van transplantatiegeneeskunde binnen de bachelor- en masterfase van der studie Geneeskunde onze prioriteit. Dit zal in samenwerking met de RUG verder worden vorm gegeven.

  Neem voor meer informatie contact op met Rutger Groothuis​, stafadviseur onderwijs en kwaliteit UMCG.


 • ​Centrumgeorganiseerd transplantatieonderwijs biedt een platform voor een optimale integratie tussen onderwijs, zorg en onderzoek. Studenten worden hierdoor al vroeg in hun opleiding aangezet hun verworven kennis in de kliniek en in het laboratorium toe te passen. De recent opgerichte Graduate School of Medical Sciences met orgaantransplantatie als focus is hiervoor een uitstekende aanzet.

  Meer informatie over Graduate School of Medical Sciences.

  Abel Tasman Programma

  Vanuit het Abel Tasman Programma heeft het UMC Groningen Transplantatie Centrum samenwerkingsverbanden met 'preferred partners' in Sao Paulo, Mexico en Santiago de Chili. Hier gaat ondermeer om uitwisselen van studenten en het begeleiden van studenten die transplantatiegerelateerd onderzoek doen. Als transplantatiecentrum kunnen we hierdoor vormgeven aan onze internationale ambities. 

  Meer informatie over het Abel Tasman Talent Program.

  Junior Scientific Masterclass (JSM)

  Het UMC Groningen Transplantatie Centrum heeft een actieve rol in de Junior Scientific Masterclass. Zo worden bijvoorbeeld triple B lectures verzorgd op het gebied van Transplantatiegeneeskunde.

  Lees meer informatie over de Junior Scientific Masterclass.

  Summer School

  Op het gebied van onderwijs in de transplantatiegeneeskunde heeft het UMCG een gevestigde naam met de in 1995 opgerichte International Research Summer School on Transplantation Medicine in samenwerking met Mannheim/Heidelberg.

  Meer informatie over de Summer School


 • Het UMCG Transplantatiecentrum heeft verschillende opleidingen en onderwijs voor medici.

  Fellowship HPB en Levertransplantatie

  In het UMCG bestaat voor chirurgen de mogelijkheid voor een fellowship bij de onderafdeling Hepato-pancreatico-biliaire Chirurgie en Levertransplantatie. Deze plaatsen (twee) zijn bestemd voor collega's die een officiële en internationaal erkende chirurgische opleiding hebben afgerond en die zich verder wensen te bekwamen op het gebied van de hepato-pancreatico-biliaire chirurgie en levertransplantatie. De onderafdeling streeft na om zowel een internationale als een nationale fellow in dienst te hebben. Bekijk de film over Hepato-pancreato-biliaire chirurgie en Levertransplantatie.

  Duur en activiteiten

  Gedurende het twee jaar durende fellowship wordt training gegeven in levertransplantatie, HPB chirurgie en multi-orgaan-donatie procedures. De fellow neemt deel aan de selectieprocedure van levertransplantatiepatiënten en participeert in de postoperatieve zorg voor de getransplanteerde patiënten. Daarnaast kan de fellow participeren in de activiteiten binnen het volledige palet van de hepato-pancreatico-biliaire chirurgie van onze onderafdeling. Klinisch onderzoek wordt gestimuleerd.

  Salaris

  Het salaris van de fellows wordt verstrekt door het ziekenhuis, de MS schaal wordt gehanteerd. Wij geven er de voorkeur aan dat buitenlandse fellows zich de Nederlandse taal eigen maken, zodat zij kunnen communiceren met de patiënten en kunnen deelnemen aan de diverse discussies en bijeenkomsten. Zolang geen Nederlands wordt gesproken zal Engels de voertaal zijn in de gesprekken onderling.

  Examineren

  Aan het einde van het fellowship wordt de chirurg gestimuleerd zich via de UEMS te laten examineren in MOD en levertransplantatie. Het operatietableau geeft de fellow ook de ruimte om zich in te schrijven voor het HPB-examen.

  Solliciteren

  Indien u meer informatie over het fellowship wenst kunt u contact opnemen met prof. dr. R.J. Porte, hoofd aandachtsgebied Hepato-pancreatico-biliaire Chirurgie en Levertransplantatie en coördinator van de levertransplantatiegroep.

  tel.050 3612896
  e-mailr.j.porte@umcg.nl  

  Wilt u solliciteren, schrijf dan een sollicitatiebrief met als bijlagen een curriculum vitae en een recente pasfoto. Ook is een aanbevelingsbrief van uw afdelingshoofd vereist, waaruit blijkt dat hij uw sollicitatie onderschrijft. Tevens hebben wij vertalingen in het Engels of Nederlands nodig van uw officiële artsendiploma en uw geldige inschrijving als chirurg.
  U kunt deze brief sturen naar:

  Universitair Medisch Centrum Groningen
  t.a.v. Prof.dr. R.J. Porte
  Afdeling Chirurgie, BA 33
  Postbus 30.001
  9700 GZ GRONINGEN

  Moreel Beraad

  Het UMCG Transplantatiecentrum organiseert 3 keer per jaar het Moreel Beraad. Deelname is mogelijk voor allen die professioneel met transplantatiepatiënten te maken hebben binnen het UMCG. De groepsgrootte is maximaal 15 personen.

  Voor informatie of aanmelding kunt u een mail sturen aan transplantatiecentrum@umcg.nl


 • Als zorgprofessional is het erg belangrijk om op de hoogte te zijn van de meest recente ontwikkelingen binnen de transplantatiegeneeskunde.

  Verpleegkundigen en paramedici krijgen daarom binnen het UMCG Transplantatiecentrum de mogelijkheid om passend onderwijs en verschillende opleidingen te volgen. Zowel op het gebied van donatie als transplantatie.

  ​​Basisscholing Donatie en T​​ransplantatie

  Twee keer per jaar wordt een basisscholing Donatie en Transplantatie georganiseerd voor UMCG-medewerkers, studenten en stagiaires die betrokken zijn bij orgaandonatie en -transplantatie. Onderwerpen die o.a. aan bod komen zijn; de donorprocedure, screening voor transplantatie en de post-operatieve follow-up (verpleegtraject en revalidatie).

  U kunt zich aanmelden via het Leermanagement systeem en binnen het cursusdomein inschrijven voor één van de aangegeven data. Meer informatie over deze cursus kunt u opvragen bij Rutger Groothuis, stafadviseur onderwijs GTC.

  ​Minisymposium GTC-V

  De GTC-V organiseert jaarlijks een minisymposium in samenwerking met het UMCG Transplantatiecentrum voor alle transplantatieprofessionals binnen het UMCG. Onderwerpen lopen breed uiteen binnen het domein donatie en transplantatie. Nieuwe ontwikkelingen binnen de transplantatie komen aan bod door middel van workshops en plenaire presentaties. 

  Stuur voor meer informatie een e-mail aan transplantatiecentrum@umcg.nl

  Vervolgopleiding Transplantatieverpleegkunde

  Voor verpleegkundigen die werken op verpleegafdelingen met transplantatiepatiënten bestaat de mogelijkheid de Vervolgopleiding Transplantatieverpleegkunde te volgen.

  Transplantatiezorg heeft zich de afgelopen decennia sterk ontwikkeld. Mede door nieuwe behandeltechnieken en mogelijkheden is de verpleegkundige zorg rondom transplantatie complexer en daarmee uitdagender geworden. Daarom is de opleiding Transplantatieverpleegkundige geheel vernieuwd.

  Als transplantatieverpleegkundige ben je expert op het gebied van transplantatiezorg voor de patiënt en zijn naasten. Daarnaast is de transplantatieverpleegkundige de verbindende schakel tussen alle disciplines die bij transplantatiezorg betrokken zijn.

  Meer informatie over de vervolgopleiding Transplantatieverpleegkundige.