Transplantatiecentrum Onderwijs en opleiding Transplantatiecentrum

Het UMCG Transplantatiecentrum wil de beste zorg bieden voor, tijdens en na een transplantatie. Dit vraagt om hoogopgeleide medewerkers die maximaal kunnen presteren. Daarvoor creëren we een kwalitatief hoogwaardig opleidingsklimaat voor orgaantransplantatie in Nederland.

We bouwen voort op bestaande initiatieven vanuit onze verschillende transplantatieprogramma's. Daarnaast biedt het Transplantatiecentrum de mogelijkheid om samen belangrijke thema's voor de toekomst op te pakken. Dit alles doen we op basis van een meerjarenonderwijsplan.

We bieden nascholing aan de (para)medische disciplines passend bij de behoefte van de transplantatiepatiënten. Hierbij is ook aandacht voor thema's als gezonde leefstijl na transplantatie.

Een van onze speerpunten is de opleiding tot orgaanperfusionist. Het UMCG is hiervoor het opleidingscentrum en vanaf het begin betrokken bij de ontwikkeling van de opleiding. Ook zijn we het enige ziekenhuis met de opleiding transplantatieverpleegkundige. En transplantatiegeneeskunde is opgenomen in de bachelor- en masterfase van de studie Geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen.

opr met personeel transplantatiecentrum

Opleiding tot orgaanperfusionist

Het UMCG is internationaal het opleidingscentrum voor orgaanperfusie. De 1 jarige opleiding richt zich op alle onderdelen van machineperfusie, waaronder lever-, nier-, hart- en longperfusie. Het programma biedt zowel praktijktraining als theoretische kennis. Deelnemers hebben verschillende achtergronden: van een chirurg die zich de perfusietechniek eigen wil maken tot afgestudeerde technisch geneeskundigen en biomedici/-technici.

Meer informatie over de opleiding Orgaanperfusionist.

Opleiding tot transplantatieverpleegkundige

Transplantatiezorg is steeds in ontwikkeling. Met de vervolgopleiding Transplantatieverpleegkundige zijn verpleegkundigen op de hoogte van de laatste behandeltechnieken. Ze zijn expert op het gebied van transplantatiezorg en een verbindende schakel tussen afdelingen die bij transplantatiezorg betrokken zijn.

Meer informatie over de vervolgopleiding Transplantatieverpleegkundige.

Profileringsonderwijs

Tweedejaarsstudenten van de bachelor Geneeskunde kunnen profileringsonderwijs volgen binnen het UMCG Transplantatiecentrum. Dit profileringsonderwijs is theoretisch en praktisch. Studenten krijgen inzicht in de veelzijdigheid van de transplantatiegeneeskunde door verschillende lezingen en workshops te volgen. Daarnaast lopen studenten een korte klinische stage bij een specialist op de polikliniek. Vaak is dit voor hen een eerste kennismaking met transplantatiepatiënten.

Basisscholing Donatie en Transplantatie

Als zorgprofessional moet je op de hoogte zijn van de ontwikkelingen in de transplantatiegeneeskunde. UMCG-medewerkers, studenten en stagiaires die betrokken zijn bij orgaandonatie en -transplantatie kunnen de basisscholing Donatie en Transplantatie volgen. Hierin behandel je onderwerpen zoals:

  • de donorprocedure
  • de screening voor transplantatie
  • het verpleegtraject voor, tijdens en na transplantatie
  • revalidatie na transplantatie

Minisymposium GTC-V

De GTC-V organiseert jaarlijks een minisymposium voor alle transplantatieprofessionals in het UMCG. Het programma bestaat uit workshops en presentaties over actuele onderwerpen en ontwikkelingen binnen de donatie en transplantatie.

UMCG Transplantatie Congres

Het UMCG Transplantatiecentrum organiseert elke 2 jaar een landelijk congres over weefsel- en orgaan- donatie en transplantatie. Het congres staat telkens in het teken van een belangrijk transplantatie-thema.

Junior Scientific Masterclass (JSM)

Het UMCG Transplantatiecentrum heeft een actieve rol in de Junior Scientific Masterclass. Zo organiseren we bijvoorbeeld triple B lectures over Transplantatiegeneeskunde.

Lees meer informatie over de Junior Scientific Masterclass.

Summer School Transplantation Medicine

Het UMCG organiseert al sinds 1995 de International Research Summer School on Transplantation Medicine. Dit doen we samen met ziekenhuizen in Mannheim en Heidelberg.

Meer informatie over de Summer School.