Afdeling Oogheelkunde

De afdeling Oogheelkunde van het UMCG onderzoekt en behandelt mensen met problemen aan het oog, de oogleden, oogkas en traanwegen.

Vooral patiënten met zeldzame en ingewikkelde klachten en ziektes worden doorverwezen naar het UMCG. Ons team is in het bijzonder gespecialiseerd in:

  • behandeling van glaucoom bij kinderen en volwassenen
  • hoornvliestransplantatie
  • staaroperaties bij oogheelkundig complexe patiënten, bijvoorbeeld staaroperaties bij kinderen of staaroperaties in combinatie met andere oogoperaties, en staaroperaties bij complexe patiënten, d.w.z. patiënten die in verband met hun gezondheid speciale zorg nodig hebben
  • de (chirurgische behandeling van) aandoeningen van het glasachtig lichaam en netvlies.

Eerste afspraak

Voor een afspraak heeft u een verwijzing naar Oogheelkunde van uw huisarts of specialist nodig.