Nefrologie Onderwijs en opleiding Nefrologie

Op de afdeling Nefrologie leiden we verpleegkundigen, artsen en specialisten op. Daarnaast organiseren we refereeravonden, bij- en nascholing.

Opleiding tot dialyseverpleegkundige

Dialyseverpleegkunde is een boeiend vak en volop in beweging. Je verleent hoogcomplexe zorg. Je weet alles van de apparatuur en van nierfunctievervangende behandelingen. Bovendien ben je voor patiënten en hun naasten de steun en toeverlaat in een langdurende en vaak intensieve zorgrelatie. 

Om het vak te leren wordt er door het Wenckebach Instituut een opleiding tot dialyseverpleegkundige aangeboden. Je verwerft in de opleiding  je specifieke kennis van nierfunctiestoornissen, nierziekten en nierfunctievervangende behandelingen zoals hemodialyse, peritoneale dialyse en filtertechnieken. Ook de niertransplantatie wordt hiertoe gerekend. 

Daarnaast komt in de opleiding natuurlijk ook de psychosociale zorg voor de patiënt en zijn naasten aan de orde. Dan gaat het over voorlichting, instructie en begeleiding. Maar bijvoorbeeld ook hoe je gezondheidsrisico’s van je patiënten tijdig onderkent.

Je leert deze kennis en vaardigheden toe te passen bij de (dialyse)zorg voor chronisch zieke patiënten, bij acuut opgenomen patiënten en bij IC-patiënten. Je plant, organiseert en coördineert de directe en indirecte zorg aan je toegewezen patiënten en je werkt samen met meerdere disciplines die betrokken zijn bij de behandeling. 

Theorie en praktijk

De opleiding bestaat uit een theorie- en praktijkdeel. De kennis wordt gepresenteerd in de vorm van responsiecolleges, opdrachten en zelfstudie. Je oefent de vaardigheden in het Skillslab en binnen je eigen werkkring. Je krijgt daartoe een aantal verwerkingsopdrachten. Je werkbegeleider begeleidt je bij het uitvoeren van deze opdrachten. ​

Soms kunnen studenten een onderdeel van de opleiding niet uitvoeren binnen hun eigen instelling. In het UMCG is er bijvoorbeeld geen peritoneale dialyse. Dan is een aanvullende stage in een ander dialysecentrum verplicht. 

Om te kunnen meedoen aan de opleiding moet je:

  • ​​​geregistreerd staan in het BIG-register als verpleegkundige
  • een relevante werkplek hebben.​

De opleiding duurt 15 maanden en telt 26 lesdagen. Je stage valt binnen de opleidingsperiode. De vervolgopleiding Dialyseverpleegkunde is erkend door het College Zorg Opleidingen (CZO).