Verwijsinformatie Nefrologie

Verwijsinformatie voor patiënten ter beoordeling en behandeling van hypertensie, primaire nierziekten en chronische nierinsufficiëntie en poliklinische controle van deze aandoeningen.

UMCG Expertisecentrum voor Erfelijke Nierziekten

Het UMCG is een expertisecentrum voor zeldzame aandoeningen op het gebied van erfelijke nierziekten zoals cystenieren. Een zeldzame aandoening is een ziekte die minder dan 1 op de 2.000 mensen heeft.

Het ministerie van VWS heeft het UMCG aangewezen als expert in deze zorg.

Wie kan verwijzen?

Huisarts, specialist, verpleeghuisarts

 • Regulier

  Verwijzer stuurt fax of brief. Patiënt krijgt uitnodigingsbrief met afspraak thuis.

  Semi-spoed

  Verwijzer stuurt fax of meldt telefonisch aan. Patiënt krijgt uitnodigingsbrief met afspraak thuis of wordt telefonisch opgeroepen.

  Spoed

  Verwijzer overlegt met dienstdoend nefroloog. Deze meldt patiënt aan bij supervisor SEH of besluit patiënt zelf te zien. Pieper 77001 via (050) 361 61 61 (ma-vrij, 8.00-17.00 uur). Via (050) 361 61 61 (avond, nacht en weekend)

  Bijzonderheden

  Bij verwijzing van buiten het verzorgingsgebied of bij second opinion s.v.p. reden van verwijzing naar het UMCG vermelden. S.v.p. duidelijke informatie in verband met prioritering in het UMCG. Gemiddelde toegangstijd bij:

  • Regulier verwijzing: 4 weken
  • Semi-spoed: 0-2 weken
  • Spoed: 0-2 werkdagen

  Second opinion

  Stuur bij verwijzing naar polikliniek voor een second opinion (tweede mening) de volgende zaken mee:

  • alle correspondentie van specialisten betreffende de klacht/reden van consultatie, tenminste over de voorgaande 5 ja ren en van langer tevoren indien relevant voor de vraagstelling.
  • afschriften van uitslagen van verricht laboratoriumonderzoek en ECG’s
  • de röntgenmap met alle gemaakte röntgenfoto’s, nucleaire scans. (niet alleen de verslagen, maar ook de foto’s zelf)
  • andere documentatie die voor een adequate meningsvorming van belang is, zoals een overzicht van medicijnen die worden gebruikt of recent zijn gebruikt, gegevens over de familiegeschiedenis, operatieverslagen, verslagen van weefselonderzoek na een operatie, etc.
 • Postadres:

  Interne Geneeskunde / Nefrologie
  Postadres Postbus 30.001
  9700 RB Groningen
  HPC AA52

  Bezoekadres: Polikliniek Dermatologie en Interne Geneeskunde, Fonteinstraat 17

  Fax: (050) 361 33 12

  Telefoonnummer voor patiënt:
  (050) 361 34 00
  ma - vrij 8.00 - 16.30 uur

  Telefoonnummer voor verwijzer:
  (050) 361 91 24
  ma - vrij 8.00 - 16.30 uur

  Telefoonnummer voor wijzigen afspraak:
  (050) 361 34 00
  ma - vrij 8.00 - 16.30 uur

  Telefoonnummer voor collegiaal overleg:
  (050) 361 61 61 (vragen om dienstdoend algemeen nefroloog, zoemer 77001)

 • Hoofd polikliniek

  Prof. dr. R.T. Gansevoort

  Onderafdelingshoofd

  Prof. dr. S.P. Berger

  Aan de afdeling verbonden professionals

  Bekijk het team van de afdeling Nefrologie