Wachttijden - Interne Geneeskunde

Door het coronavirus zijn veel afspraken voor de polikliniek en opnames uitgesteld. We zijn de achterstand aan het inlopen maar kunnen niet overal zeggen hoe snel het gaat. Daardoor kunnen we nog niet alle wachttijden melden. Waar dit nog niet lukt zetten we in de tabel 'niet bekend'.

Wacht- en toegangstijd in dagen

  1e bezoek polikliniek
Algemeen Interne 22
Spoed <7
Moeilijk te duiden klachten 91
Vasculaire geneeskunde 28
Spoed <7
Infectieziekten/HIV 10
Spoed <7
Nefrologie 17
Spoed <14
Nierfalen 12
Spoed <14
Endocrinologie 11
Diabetespoli 9
Allergologie 154
Mastocytose 28
Anafylaxie, excl. insecten 42
Insectenallergie 14
Verhoogde kans op allergische reactie bij Covid-19 28
Klinische geriatrie 35
Geheugenpoli Oud 43
Geheugenpoli Jong 64
Laatst gewijzigd op