Wachttijden - Interne Geneeskunde

Wachttijden Interne Geneeskunde in dagen

Wacht- en toegangstijd in dagen

  1e bezoek polikliniek
Algemeen Interne 27
Spoed <7
Moeilijk te duiden klachten 91
Vasculaire geneeskunde 47
Spoed <7
Infectieziekten/HIV 13
Spoed <7
Nefrologie 14
Spoed <7
Nierfalen 15
Spoed <7
Endocrinologie 13
Diabetespoli 99
Allergologie 30
Mastocytose 30
Anafylaxie, excl. insecten 40
Insectenallergie 40
Verhoogde kans op allergische reactie bij Covid-19 voorlopig geen verwijzingen

Urticaria & angio-oedeem

40

Klinische geriatrie 32
Geheugenpoli Oud 21
Geheugenpoli Jong 19
Laatst gewijzigd op