Wachttijden - Interne Geneeskunde

Door het coronavirus zijn veel afspraken voor de polikliniek en opnames uitgesteld. We zijn de achterstand aan het inlopen maar kunnen niet overal zeggen hoe snel het gaat. Daardoor kunnen we nog niet alle wachttijden melden. Waar dit nog niet lukt zetten we in de tabel 'niet bekend'.

Wacht- en toegangstijd in weken

  1e bezoek polikliniek
Algemeen Interne 4
Spoed <1
Moeilijk te duiden klachten 13
Vasculaire geneeskunde 1
Spoed <1
Infectieziekten/HIV 1
Spoed <1
Nefrologie 3
Spoed <2
Nierfalen 4
Spoed <1
Endocrinologie 2
Diabetespoli 2
Allergologie 48
Mastocytose 4
Anafylaxie, excl. insecten 6
Insectenallergie 2
Verhoogde kans op allergische reactie bij Covid-19 4
Klinische geriatrie 6
Geheugenstoornissen 5
Laatst gewijzigd op