Wachttijden - Interne Geneeskunde

Wachttijden Interne Geneeskunde in dagen

Wacht- en toegangstijd in dagen

  1e bezoek polikliniek
Algemeen Interne 36
Spoed <7
Moeilijk te duiden klachten 91
Vasculaire geneeskunde 21
Spoed <7
Infectieziekten/HIV 7
Spoed <7
Nefrologie 23
Spoed <7
Nierfalen 17
Spoed <7
Endocrinologie 14
Diabetespoli 70
Allergologie 150
Mastocytose 28
Anafylaxie, excl. insecten Voorlopig geen verwijzingen
Insectenallergie Voorlopig geen verwijzingen
Verhoogde kans op allergische reactie bij Covid-19 Voorlopig geen verwijzingen

Urticaria & angio-oedeem

150

Klinische geriatrie 28
Geheugenpoli Oud 44
Geheugenpoli Jong 75
Laatst gewijzigd op