Afdeling Nefrologie

Bi​j het specialisme nefrologie staat het functioneren van de nieren centraal. De afdeling behandelt patiënten met verschillende nierziekten. Patiënten die een nierfunctievervangende behandeling, dialyse of niertransplantatie nodig hebben, kunnen op bij Nefrologie terecht. We hebben daarbij ook veel aandacht voor de preventie van nierziekten.

We zijn als afdeling gespecialiseerd in onderzoek naar en de behandeling van verschillende nierziekten. We hebben de volgende expertisegebieden:

  • preventie van nierziekten en progressie van chronische nierschade, bijvoorbeeld door leefstijl en voeding
  • chronische nierschade bij ouderen
  • primaire nierziekten zoals nefrotisch syndroom
  • erfelijke nierziekten, zoals cystenieren
  • systeemziekten
  • lithium nefropathie (door langdurig gebruik van lithium) 
  • nierfunctievervangende behandelingen, zoals hemodialyse, peritoneale dialyse en transplantatie.

Dagcentrum

Op het Dagcentrum komen patiënten met verschillende aandoeningen. Er zijn ruimtes met behandelstoelen en -bedden. Er is ook een behandelkamer.

Lees meer over het Dagcentrum van het UMCG.

Dialyseafdeling

Bij de dialyseafdeling komen patiënten met acuut nierfalen of bij patiënten met chronisch nierfalen met bijkomende complicaties. Die hebben daarom dialyse nodig. De meeste chronische dialysepatiënten krijgen hun behandeling via het Dialyse Centrum Groningen (DCG) in het UMCG. Het DCG verzorgt ook de dialyses in Groningen, Stadskanaal, Assen en Scheemda.

UMCG Expertisecentrum voor Erfelijke nierziekten

Het UMCG is een expertisecentrum voor zeldzame aandoeningen op het gebied van erfelijke nierziekten zoals cystenieren. Een zeldzame aandoening is een ziekte die minder dan 1 op de 2.000 mensen heeft.

Het ministerie van VWS heeft het UMCG aangewezen als expert in deze zorg.

 

Contact

Voor vragen kunt u bellen naar de polikliniek.