Zwangerschap en coronavaccinatie

De afgelopen maanden is er ervaring opgedaan met het vaccineren van zwangere vrouwen. Eerder was het advies om alleen kwetsbare zwangere vrouwen met onderliggende ernstige aandoeningen te vaccineren. En zwangeren die tijdens hun werk een hogere kans hebben om in aanraking te komen met het virus.

Het huidige advies is dat zwangere vrouwen zich veilig kunnen laten vaccineren tegen COVID-19. Het liefst met een mRNA-vaccin, zoals Pfizer of Moderna. De NVOG heeft dit advies overgenomen. Ook het booster vaccin is veilig voor zwangeren of vrouwen die zwanger willen worden.   

Totale advies

Het advies van de multidisciplinaire werkgroep ‘COVID-19 en Zwangerschap’ over de (booster) vaccinatie tegen COVID-19 van vrouwen is op dit moment als volgt:

  • Het advies aan alle zwangere vrouwen is om zich te laten vaccineren. Het maakt hierbij niet uit hoe lang de vrouw zwanger is. Ook vrouwen in het kraambed worden geadviseerd zich te laten vaccineren. Dit geldt ook voor de boostervaccinatie. Beide groepen behoren tot de risicogroep.
  • Nadrukkelijk advies voor zwangere vrouwen met onderliggende ziekten is om zich te laten vaccineren. Er zijn meer voordelen dan nadelen. Kijk voor de lijst van aandoeningen bij het RIVM
  • Er is geen bezwaar tegen (booster) vaccinatie van mannen en vrouwen bij een actieve kinderwens of tijdens een vruchtbaarheidsbehandeling. 
  • Zwangere vrouwen en vrouwen in het kraambed te vaccineren met 1 mRNA-vaccin. 
  • Vrouwen die borstvoeding geven kunnen gevaccineerd worden. Ook met de boostervaccinatie. 
  • Een boostervaccinatie aan zwangere vrouwen toe te dienen wanneer het laatste mRNA-vaccin minimaal 3 maanden geleden is (of korter na een ander soort vaccin). Toedienen van de boostervaccinatie kan in alle termijnen van de zwangerschap. Kijk voor d emeeste recente infiormatie over de boostervaccinatie op rivm.nl
  • Vrouwen die een vaccinatie hebben gehad en ook besmet zijn geweest met COVID-19 moeten 6 maanden wachten met hun boostervaccinatie. 

Heb je vragen?

Bespreek je vragen met je behandelend arts.

Meer informatie

Afdeling

Centrum voor Voorplantingsgeneeskunde