Voortplantingsgeneeskunde Resultaten vruchtbaarheidsbehandelingen

Behalve het geven van goede zorg, zijn ook resultaten van vruchtbaarheidsbehandelingen belangrijk voor elke patiënt en kliniek. Vanaf 1996 zijn daarom de resultaten van de vruchtbaarheidsbehandelingen van de meeste Nederlandse IVF-centra te zien op hun websites.

Deze cijfers zijn op dezelfde manier berekend. Door het percentage doorgaande zwangerschappen per gestarte cyclus weer te geven. De cijfers worden ieder jaar gepubliceerd door de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG)

Ze geven een beeld van de prestaties van het eigen centrum en ten opzichte van andere centra. En patiënten kunnen zien wat de resultaten zijn van de behandeling die zij krijgen en (eventueel via hun verzekeraar) betalen.