Bij zorgorganisatie Carintreggeland wordt de PAIC15 geïmplementeerd. Leontien Overmeer, verpleegkundige palliatieve zorg bij Carintreggeland, begeleidt het implementatietraject en deelt haar ervaringen. De PAIC15 is een observatie-instrument voor verzorgenden en verpleegkundigen om pijn te herkennen bij mensen met dementie. Het instrument is ontwikkeld door een Europees onderzoeksteam waaraan ook onderzoekers van het UNO-UMCG deelnamen.
Pijn bij dementie eindelijk een meetinstrument dat mijn onderbuikgevoel bevestigt

Hoe raakte je bij de implementatie van PAIC15 betrokken?  

“Tijdens mijn opleiding Verpleegkundige Palliatieve Zorg ontdekte ik via literatuuronderzoek de meerwaarde van een pijnscorelijst in de palliatieve zorg. Dit instrument wilde ik graag invoeren in de praktijk. In de Wetenschapscommissie van Carintreggeland werd op dat moment het UNO-UMCG- onderzoek ‘Implementatie PAIC15’ besproken. De commissie ging akkoord om de PAIC15 binnen Carintreggeland te implementeren.”  

Waarom ben je enthousiast over dit meetinstrument?  

“Eindelijk heb ik een instrument ontdekt dat het onderbuikgevoel bevestigt dat je soms bij een bewoner hebt. Pijn bij een bewoner met dementie is niet altijd makkelijk te herkennen. Je handelt vaak op basis van eigen ervaring, kennis en gevoel. Dat lukt de ene collega soms net iets beter dan de andere. Voor zorgmedewerkers die net zijn gestart in dit vak is het extra moeilijk om pijn te herkennen. Zij hebben de ervaring en kennis nog niet. De PAIC15 is een gebruiksvriendelijk en weinig tijdrovend instrument dat iedere zorgmedewerker ondersteunt bij het eerder herkennen van pijn.”  


Hoe heb je de implementatie aangepakt? 

“Ik heb regelmatig contact gehad met Ivonne Lesman, implementatieadviseur van het UNO-UMCG. Zij ondersteunde mij bij het maken van het implementatieplan. Ik nam met haar stap voor stap door wat ik deed en evalueerde met haar de afgelopen periodes. Ik heb veel gebruik gemaakt van de informatie die het UNO-UMCG aanbiedt, zoals de e-training, het stroomschema dat bij PAIC15 hoort, en het Stappenplan Implementatie PAIC15. De PAIC e-training, waarin helder wordt uitgelegd hoe je het PAIC15 instrument gebruikt, zorgde ervoor dat veel zorgmedewerkers zich direct al vrij zeker voelden om de het meetinstrument te gebruiken.”  
 
“De implementatie is gestart in zes teams. Voor verzorgenden en een verpleegkundigen in deze teams heb ik een scholing over de PAIC15 gegeven. In elk team is een sleutelfiguur aangewezen, waarmee ik met regelmaat een evaluatiemoment inplan. Daarin bespreken we onderwerpen als: hoe verloopt de implementatie, wat heb je ontdekt en waar loop je zoal tegenaan? Ik geef hen dan advies.”  

Je hebt ook deelgenomen aan een Vraag Maar Raak-sessie van het UNO-UMCG over de implementatie van de PAIC, hoe heb je die sessie ervaren?  

“Het werkt motiverend en het is leerzaam om de ervaringen van collega’s uit de andere zorgorganisaties te horen. Bovendien is het prettig dat je je eigen ervaringen met anderen kunt delen. Hoe je artsen overtuigt van het nut van de PAIC15 bijvoorbeeld: artsen hebben behoefte aan wetenschappelijke onderbouwing. Mijn advies hierin is: laat een arts het PAIC-onderzoek lezen.”  

Heb je al een vervolg voor ogen?  

“Ja, ik heb inmiddels contact met een beleidsadviseur en een manager om meer ondersteuning te krijgen voor het verder uitzetten van de implementatie van de PAIC15 binnen Carintreggeland. Maar eerst gaan we de implementatie binnen de huidige zes teams goed evalueren en zo nodig de kinderziektes eruit halen.”  


Je gaat voortvarend te werk, wat maakt je zo gedreven?

 
“Zorgmedewerkers zijn zich er niet altijd van bewust wat er allemaal nog aan kennis te halen valt. Ik vind het leuk om collega’s mee te nemen in mijn enthousiasme om nieuwe kennis uit onderzoek te ontdekken en te implementeren. Het kost tijd, maar als je iets verder kijkt kan het je ook tijd opleveren. Veel belangrijker vind ik nog: nieuwe kennis kan de kwaliteit van zorg aan bewoners, en de kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen verbeteren. Het idee dat ik daaraan kan en mag bijdragen maakt mij blij.” 

Toolbox Pijn

Hulp nodig van de implemtatieadviseurs van het UNO-UMCG?  
Mail [email protected]