De druk op de langdurige zorg neemt de komende jaren toe. In 2040 is het aantal 75-plussers gestegen naar 2,6 miljoen en het aantal mensen met dementie verdubbeld, terwijl de groep die deze zorg kan bieden steeds kleiner wordt. Dit zorgt voor grote uitdagingen in kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg.

In Medisch Contact verscheen afgelopen week een artikel van onder andere Sytse Zuidema, voorzitter van het UNO-UMCG, over de inzet van sensortechnologie. Ook MOOD-Sense komt daarin aan bod. Lees hier het artikel: Aan de slag met datagedreven werken in de langdurige zorg? 

Op zoek naar meer informatie over MOOD-Sense? Kijk op onze webpagina over sensortechnologie!

MOOD-Sense - MOnitoring Onbegrepen gedrag bij Dementie met Sensortechnologie - is een samenwerkingsverband tussen het lectoraat Sensors en Smart Systems (prof. dr. Heinrich Wörtche) van de Hanzehogeschool Groningen en het Universitair Netwerk Ouderenzorg- UMCG (prof. dr. Sytse Zuidema), ouderenzorgorganisaties en bedrijven. Binnen MOOD-Sense wordt een monitoringsysteem ontwikkeld dat onbegrepen gedrag en andere zorgproblemen bij mensen met dementie opspoort, om tijdig passende zorg te kunnen bieden. Het monitoringsysteem is gebaseerd op sensortechnologie en de kennis van zorgmedewerkers.