Sensortechnologie voor monitoren van onbegrepen gedrag (MOOD-Sense)

Als onbegrepen gedrag al bij de eerste signalen wordt herkend kunnen zorgmedewerkers verdere escalatie voorkomen door snel te handelen. En precies dat is het doel van het onderzoek MOOD-Sense: een waarschuwingssysteem ontwikkelen met behulp van sensortechnologie dat onbegrepen gedrag ziet aankomen.

Bekijk de video:

Video bekijken Scannen

Nieuwe toepassing voor bestaande technologieën 

Najaar 2021 is het onderzoeksproject MOOD-Sense gestart, dat staat voor MOnitoring Onbegrepen gedrag bij Dementie met sensortechnologie. 

“We weten bijvoorbeeld dat agressie zich opbouwt: mensen ervaren eerst angst en onzekerheid, worden onrustig en dat kan dan weer escaleren in agressie", zegt Sytse Zuidema, hoogleraar Ouderengeneeskunde en Dementie in het UMCG. 

Niemand is gemiddeld

Het onderzoek legt de focus op het inzetten van sensortechnologie in de praktijk. Zuidema: "Ons gezamenlijke onderzoek gaat verder dan het ontwikkelen van geschikte sensoren. Alleen waarschuwen heeft geen zin als je er vervolgens niks mee doet. Er zijn wel richtlijnen over omgaan met onbegrepen gedrag, maar de adviezen zijn vrij algemeen en gebaseerd op de gemiddelde bewoner. Niemand is gemiddeld. Tijdig inspelen op onbegrepen gedrag kan verschillen per type gedrag en per patiënt.

Praktijkkennis als input voor waarschuwingssysteem

De onderzoekers gaan in kaart brengen hoe zorgmedewerkers omgaan met onbegrepen gedrag. Hun praktijkkennis is heel waardevol en tot nu toe niet wetenschappelijk onderzocht. Zuidema: “Die kennis proberen we in dit onderzoek boven tafel te halen: hoe merken zorgmedewerkers op dat meneer Pietersen angstig is of dat mevrouw Veenstra boos wordt, wat bij haar al eens uitmondde in agressief gedrag? Deze praktijkkennis is cruciale input voor het bouwen van een waarschuwingssysteem. We willen verzorgenden betrekken, om te weten voor welk gedrag van een bepaalde bewoner ze gewaarschuwd willen worden. We hopen de kennis over omgaan met onbegrepen gedrag ook te vergroten onder de huidige en toekomstige zorgmedewerkers.”

Hoe werkt sensortechnologie gericht op onbegrepen gedrag?

De sensoren worden zowel in de omgeving verwerkt als op het lichaam van de
bewoners gedragen. Bijvoorbeeld door middel van een horloge, schoenzooltje
of ring. De sensoren registreren bijvoorbeeld hartslag, lichaamstemperatuur en
beweging. Met behulp van de sensoren proberen de zorgmedewerkers gedurende een aantal dagen zicht te krijgen op veranderingen in factoren die het gedrag
kunnen voorspellen. Welke voorspellende factoren dat zijn, dat wordt nu nog
onderzocht. 

Meedoen?

Voor het onderzoek zijn we op zoek naar jouw ervaringen en kennis van onbegrepen- , probleem-, uitdagend-, en/of signaalgedrag. Het gaat er vooral om wat jij ziet als relevant gedrag: gedrag waarvan jij vindt dat het de moeite waard is om voor gewaarschuwd te worden.

Dus, werk je op een psychogeriatrische of gerontopsychiatrische afdeling in het verpleeghuis? En wil je je ervaringen en kennis over voorspellende factoren van relevant gedrag delen? Meld je dan nu aan voor een groepsgesprek (focusgroep)!

Wat wordt er van je gevraagd?

De gesprekken vinden plaats in groepen van ongeveer vijf zorgmedewerkers onder leiding van een promotieonderzoeker, en duren ongeveer 1 tot 1,5 uur. De gesprekken kunnen zowel online als fysiek plaatsvinden. 

Meedoen aan de focusgroep?

Neem contact op met Rinesh Baidjnath Misier, promotieonderzoeker UNO-UMCG.

 

MOOD-Sense - MOnitoring Onbegrepen gedrag bij Dementie met Sensortechnologie - is een samenwerkingsverband tussen het lectoraat Sensors en Smart Systems (prof. dr. Heinrich Wörtche) van de Hanzehogeschool Groningen en het Universitair Netwerk Ouderenzorg- UMCG (prof. dr. Sytse Zuidema), ouderenzorgorganisaties en bedrijven. Binnen MOOD-Sense wordt een monitoringsysteem ontwikkeld dat onbegrepen gedrag en andere zorgproblemen bij mensen met dementie opspoort, om tijdig passende zorg te kunnen bieden. Het monitoringsysteem is gebaseerd op sensortechnologie en de kennis van zorgmedewerkers. 

 

Contact

Wilt u meer informatie over dit onderzoek? Stuur een mail aan dr. Sarah Janus, postdoc onderzoeker.