Hyperinflatie is een kenmerk van COPD, vooral in aanwezigheid van emfyseem. De standaardmethode voor het vaststellen en kwantificeren van statische hyperinflatie is het meten van longvolumes met behulp van de bodybox. De gemeten volumes worden gestandaardiseerd, door ze te vergelijken met een referentiewaarde, tot een percentage van voorspeld of een Z-score.
Referentiewaardes voor residuaal volume: EGKS versus GLI
Figuur legenda: de isopleten zijn gebaseerd op de lengte percentielen van de WHO groeicurve voor 19-jarige. Het verschil op de y-as is uitgedrukt als GLI minus EGKS (mL).

Referentiewaardes voor residuaal volume: EGKS versus GLI

Hoewel er meerdere formules zijn voor het berekenen van de referentiewaarden voor een individu, was de formule opgesteld door de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) lange tijd de meest gebruikte in Nederland. Echter, geen van de beschikbare referentieformules werd officieel aanbevolen door de ERS of ATS. In 2021 publiceerde het Global Lung Initiative (GLI) Network nieuwe referentieformules voor longvolumes, die nu de officiële ERS/ATS-standaard zijn.

Aanzienlijk verschil in residuaal volume

Voor de meeste longvolumes zijn de verschillen tussen de EGKS en GLI referentiewaardes klein, echter voor het residuaal volume (RV) kunnen de verschillen aanzienlijk zijn. Door middel van mathematisch gegenereerde data hebben wij de GLI en EGKS referentiewaardes voor het RV vergeleken, evenals de invloed van geslacht, lengte en leeftijd op dit verschil (zie figuur). Het figuur toont aan dat voor individuen met een gemiddelde lengte of kleiner (177cm voor mannen en 163cm voor vrouwen) de GLI-referentiewaarde altijd lager is dan die van de EGKS, dus bij deze individuen zal hetzelfde absolute RV (in liters) resulteren in een hoger percentage van voorspeld wanneer de GLI referentiewaarde wordt gebruikt dan wanneer de EGKS referentie waarde wordt gebruikt. Daarentegen kan de GLI-referentiewaarde voor RV hoger zijn (en dus leiden tot een lager percentage van voorspeld) voor individuen met een bovengemiddelde lengte, vooral bij een hogere leeftijd.

Het volledige artikel is gepubliceerd in de ERJ open research: Assessment of hyperinflation: comparison of GLI and ECSC lung volume reference equations (ersjournals.com).

Door promovenda Sharyn Roodenburg, BIC Longziekten