UMCG Expertisecentrum voor Schildkliercarcinoom

Schildkliercarcinoom is een kwaadaardige tumor van de schildklier die per jaar bij ongeveer 600 mensen wordt vastgesteld. De schildklier is een hormoonvormend orgaan in de hals en de stofwisseling in het lichaam ondersteunt.

Er zijn 4 vormen van schildklierkanker, de één komt vaker voor dan de ander. Bij 80% van de mensen gaat het om de papillaire vorm. De andere vormen zijn folliculair (bij 10% van de mensen), medullair 7% en anaplastisch 3%.

Waaruit bestaat het team?

Het multidisciplinaire team bestaat uit specialisten van de chirurgie, (kinder)endocrinologie, nucleaire geneeskunde, medische oncologie, pathologie, radiologie, radiotherapie, laboratoriumgeneeskunde, orthopedie, neurochirurgie, KNO en neurologie. Als het nodig is wordt de expertise van andere disciplines gevraagd, zoals mondheelkunde en longziekten.

Wat gebeurt er als u bij ons komt?

De eerste behandeling is meestal een operatie. Voor een optimale behandeling is het daarom belangrijk alle informatie in kaart te hebben en wordt het totale behandelplan binnen het multidisciplinaire team besproken en bepaald. Dit is niet alleen van belang bij de diagnose, maar ook bij de follow-up. De behandeling en follow-up wordt dit mondeling en schriftelijk met de patiënt besproken en afgestemd.

Welk onderzoek doen we op dit moment?

  • Optimaliseren van diagnostiek door beeldvorming, tumormarkers en pathologie en behandeling
  • Verminderen van nadelige effecten van de behandeling op bijvoorbeeld hart en vaten en speekselklieren
  • Verbeteren van de behandeling voor specifieke groepen als kinderen en patiënten met medullair schildkliercarcinoom.

Tot nu toe zijn 7 proefschriften vanuit dit expertise centrum afgerond en wordt binnen de groep op dit moment nog door 7 promovendi onderzoek gedaan.

Het expertise centrum schildkliercarcinoom UMCG is de coördinator van verschillende nationale studies als KIKA late effecten studie en Landelijke ablatie studie. Ook nemen we deel aan (inter)nationale studies naar nieuwe geneesmiddelen bij vergevorderde schildklierkanker.

Hoe zorgen we voor een goede kwaliteit?

Als team zijn we betrokken bij de dagelijkse patiëntenzorg. Onze samenwerking zorgt ervoor dat we elkaar kunnen stimuleren en steunen in de kwaliteit van de zorg, het oppakken van nieuwe ontwikkelingen en het doen van onderzoek.

Door direct contact met patiënten(organisatie) en de actieve deelname in de nationale richtlijngroep krijgen we voortdurend nieuwe initiatieven en ideeën.

Het Thyroid cancer center maakt deel uit van de European Reference Network EURACAN.

Het expertisecentrum schildkliercarcinoom UMCG is de coördinator van verschillende nationale studies. We doen onder andere onderzoek naar late effecten van schildklierkanker en naar hoe we de ziekte nog eerder en beter kunnen opsporen. Ook werken we mee aan nationale en internationale studies naar nieuwe geneesmiddelen bij vergevorderde schildklierkanker.

Over de expertisecentra van het UMCG

De expertisecentra van het UMCG bundelen alle kennis over specifieke aandoeningen die zeldzaam zijn of een uitzonderlijk beloop hebben. Deze centra vormen dé plek voor patiënten die zeer specialistische zorg nodig hebben en waarvoor geen doorverwijzing meer mogelijk is. Hiermee geven we als UMCG invulling aan de topreferente zorgfunctie. 

Bekijk al onze expertisecentra