UMCG Expertisecentrum voor Schildkliercarcinoom

Het UMCG Expertisecentrum voor Schildkliercarcinoom richt zich op de zorg voor (vooral volwassen) patiënten met schildklierkanker. We zijn één van de grootste centra van Nederland en hebben landelijk een voortrekkersrol in de (nieuwe) diagnostiek en behandeling van alle vormen van schildkliercarcinoom. Daarbij heeft het UMCG een lange traditie in fundamenteel en klinisch onderzoek.

Het UMCG is een expertisecentrum voor alle vormen schildklierkanker. Het ministerie van VWS heeft het UMCG aangewezen als enige expert in deze zorg in Noordoost Nederland.

Ons expertisecentrum doet onderzoek en heeft een leidende rol in het Managed Clinical Network voor schildklierkanker Noordoost Nederland waardoor het bijhouden van kennis vanzelfsprekend is.

Onze expertise

Er zijn verschillende soorten schildklierkanker. Ons centrum is gespecialiseerd in:

  • gedifferentieerd schildkliercarcinoom
  • papillair schildkliercarcinoom
  • folliculair schildkliercarcinoom
  • medullair schildkliercarcinoom
  • anaplastisch schildkliercarcinoom

Lees meer over schildklierkanker.

De behandeling van schildkliercarcinoom bestaat vaak uit een operatie en radioactief jodium bij gedifferentieerd schildkliercarcinoom. Soms zijn andere behandelingen nodig, zoals bestraling, doelgerichte behandeling met medicijnen, embolisatie of thermo-ablatie.

Eerste afspraak

Voor een afspraak heeft u een verwijzing naar het Expertisecentrum voor Schildkliercarcinoom nodig van uw huisarts of specialist. Wij bekijken bij wie u het best terecht kunt.

Meestal gaat u dan eerst naar polikliniek Oncologie 2 of polikliniek Dermatologie en Interne geneeskunde. Dit hangt af van uw situatie. U bespreekt uw klachten met de arts en soms krijgt u meer onderzoeken. Patiënten met complexe problemen bespreken we in het wekelijkse multidisciplinaire overleg. Artsen uit andere ziekenhuizen kunnen ook online meedoen aan dit overleg.

Wat gebeurt er als u bij ons komt?

Schildklierkanker is zeldzaam en voor het stellen van de juiste diagnose, het passende behandeltraject en de soms heel complexe behandeling ervan is specialistische kennis nodig. In het UMCG hebben we die kennis gebundeld in een zeer ervaren multidisciplinair team. Dit team bespreekt wekelijks de patiënten in een multidisciplinair overleg (MDO). In dit MDO kunnen ook collega’s uit de ziekenhuizen in de regio hun patiënt voorleggen voor advies.

Behandelteam Schildklier- en bijniertumoren

In het Expertisecentrum voor Schildkliercarcinoom werken veel verschillende specialisten samen. Dat zijn onder andere chirurg-oncologen, internist- endocrinologen, medisch oncologen, radiotherapeuten en verpleegkundig specialisten. Ook werken er nucleair geneeskundigen, kinderchirurgen, kinder-endocrinologen, pathologen, radiologen en klinisch chemici. Als het nodig is betrekken we ook de orthopedisch chirurg, KNO-arts, neurochirurg of leverchirurg. Deze specialisten worden allen bijgestaan door ondersteunende zorgverleners gespecialiseerd in de zorg voor patiënten met schildklierkanker. Door op deze manier samen te werken en elkaar scherp te houden bieden we de beste zorg.

Bekijk het behandelteam

Wetenschappelijk onderzoek

Voor onderzoek en behandeling van schildklierkanker is veel kennis nodig. We doen bijvoorbeeld onderzoek naar:

  • hoe we beter een diagnose kunnen stellen
  • hoe een ziekte verloopt
  • wanneer we welke behandeling doen

Dit doen we in een landelijk samenwerkingsverband: de Dutch Thyroid Cancer Study Group (DTCG). Maar ook internationaal. We trekken hierin samen op met de Schildklier Organisatie Nederland (SON). Samen met de afdeling Radiobiologie van het UMCG kweken we schildklierorganoids. Dit zijn mini-organen die buiten het lichaam worden opgekweekt waarmee we patiënten in de toekomst mogelijk kunnen behandelen na de schildklierverwijdering.

Het UMCG Expertisecentrum voor Schildkliercarcinoom verzamelt ook gegevens en lichaamsmateriaal van patiënten in de databiobank OncoLifeS voor onderzoek. Uiteraard doet u alleen mee aan dergelijk onderzoek wanneer u daarvoor zelf toestemming verleent.

Onderwijs en opleiding

In het UMCG leiden we medisch studenten op tot specialisten in de zorg voor schildkliercarcinoom. Ook delen we onze kennis door het geven van scholing en het schrijven van publicaties.

Europees zorgnetwerk

Het expertisecentrum is onderdeel van het Europese referentienetwerk (ERN): ENDO-ERN en EURACAN, Europees netwerk voor ziekenhuizen met expertise op het gebied van schildklierkanker.

Het belangrijkste doel van de ENDO-ERN en EURACAN is de zorg voor alle Europese burgers met schildklierkanker te verbeteren en de toegang tot optimale zorg en innovatie in alle EU-lidstaten te verbeteren.

Dat doen we op Europees niveau bijvoorbeeld door behandelrichtlijnen met elkaar te delen en kennis binnen referentienetwerken met elkaar uit te wisselen. Ook hebben we richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van schildklierkanker die we regelmatig aanpassen op basis van de laatste ontwikkelingen.

Samenwerken in de regio

We werken in Nederland veel samen met andere ziekenhuizen. Binnen en buiten de noordelijke regio. In dit zorgnetwerk bieden wij als universitair centrum de meest specialistische en complexe zorg. We delen onze wetenschappelijke en specialistische kennis, zodat patiënten in het hele land beter geholpen kunnen worden

Over de expertisecentra van het UMCG

De expertisecentra van het UMCG bundelen alle kennis over specifieke aandoeningen die zeldzaam zijn of een uitzonderlijk beloop hebben. Deze centra vormen dé plek voor patiënten die zeer specialistische zorg nodig hebben en waarvoor geen doorverwijzing meer mogelijk is. Hiermee geven we als UMCG invulling aan de topreferente zorgfunctie. 

Bekijk al onze expertisecentra