Verwijsinformatie Schildkliercarcinoom

Verwijsinformatie voor patiënten met (verdenking op) tumoren aan de schildklier en de bijschildklier en/of patiënten met groot struma.

Wie kan verwijzen?

Huisarts, specialist, verpleeghuisarts

Bij (verdenking op) anaplastische schildklierkanker onmiddellijk bellen met: 

 • Chirurgische oncologie: (050) 361 20 22, vraag naar chirurgen dr. Liesbeth Jansen, dr. Schelto Kruijff of dr. Lukas Been
 • Endocrinologie: (050) 361 29 04, vraag naar prof. dr. Thera Links
 • Verwijzer stuurt brief.

  Vermeld in de verwijsbrief de volgende gegevens:

  • NAW-gegevens en bsn-nummer patiënt
  • telefoonnummer(s) patiënt en/of contactpersoon
  • voorgeschiedenis
  • anamnese en lichamelijk onderzoek
  • sociale anamnese
  • allergieën en/of intoxicaties
  • lengte en gewicht
  • MUST-score
  • medicatielijst
  • WHO performance status
  • duidelijke vraagstelling: overname, second opinion

  Stuur met de verwijsbrief onderstaande aanvullende gegevens. Welke aanvullende gegevens u meestuurt, hangt af van de situatie:

  Aanleverset 1:

  schildklier maligne, geldt voor een kwaadaardige schildkliertumor. Stuur onderstaande verslagen mee, als die er zijn:

  • pathologie- of cytologieverslag
  • OK-verslag (indien uitgevoerd)
  • specificatie eventuele eerdere jodiumbehandeling (datum + dosis)

  Beeldvorming (indien aanwezig):

  • alle aanwezige beelden hoofd/ hals en thorax
  • echo
  • MRI (bij Medullair Schildkliercarcinoom of kliermetastasen altijd MRI meesturen)
  • CT
  • PET

  Stuur alle laboratoriumbepalingen van de afgelopen 12 maanden mee. Graag vermelden als deze er niet zijn:

  • kreatinine, TSH, T4, Ca, albumine, Vit. D – 25OH (altijd)
  • bij MTC calcitonine, CEA, metanefrines
  • bij papillair of folliculair carcinoom (DTC) Tg, Anti HTG

  Aanleverset 2:

  schildklier, geldt voor een verdenking van een schildkliertumor. Stuur onderstaande verslagen mee, als die er zijn:

  • punctieverslag
  • OK verslag (indien uitgevoerd)

  Beeldvorming, stuur onderstaande mee als dat er is:

  alle aanwezige beelden hoofd/ hals en thorax

  • echo
  • MRI
  • CT
  • PET

  Stuur alle laboratoriumbepalingen van de afgelopen 12 maanden mee. Graag vermelden als deze er niet zijn:

  • TSH, T4

  Functieonderzoek: longfunctieonderzoek (als dat is uitgevoerd)

  Overig: aanvullend relevant onderzoek

 • Verwijzer stuurt bief. Vermeld in de verwijsbrief in elk geval:

  • NAW-gegevens en bsn-nummer patiënt
  • telefoonnummer(s) patiënt en/of contactpersoon
  • voorgeschiedenis
  • anamnese en lichamelijk onderzoek
  • sociale anamnese
  • allergieën en/of intoxicaties
  • lengte en gewicht
  • MUST-(score )
  • medicatielijst
  • WHO performance status
  • duidelijke vraagstelling: overname, second opinion

  Aanvullende gegevens

  Stuur onderstaande verslagen mee, als die er zijn:

  • eerdere OK in hoofd-halsgebied: PA- en OK-verslagen
  • sestamibi scans
  • PET-scan
  • CT-scan hoofd-hals
  • botdichtheidsonderzoek
  • echo hals en echo abdomen
  • MRI hoofd-hals

  Stuur alle laboratoriumbepalingen van de afgelopen 12 maanden mee. Graag vermelden als deze er niet zijn:

  • PTH, Ca, albumine, kreatine, eGFR, 25OHvitD, fosfaat, 24-uurs urine
  • T4, TSH
  • hoogste Ca-waarde

  Functieonderzoek:

  Bij heesheid: altijd verslag KNO-onderzoek toevoegen of uitvoeren en nasturen.

 • Postadres:

  Polikliniek Oncologie 2 Chirurgische Oncologie
  HPC BA14
  Postbus 30.001
  9700 RB Groningen

  Fax: (050) 361 30 23

  Telefonische bereikbaarheid:

  Endocrinologie

  Bereikbaar op werkdagen van 8.00-16.30 uur.

  Patiënten: (050) 361 46 97
  Verwijzers: (050) 361 29 04
  Wijzigen afspraak: (050) 361 46 97
  Collegiaal overleg: (050) 361 29 04, vragen naar prof. dr. Thera Links, van ma-vrij 8.00 – 17.00 uur.

  Chirurgische Oncologie

  Bereikbaar op werkdagen van 8.00-16.30 uur.

  Nieuwe patiënten: (050) 361 49 11
  Controlepatiënten: (050) 361 85 00
  Verwijzers: (050) 361 20 22 (nieuwe patiënten)
  Verwijzers: (050) 361 85 76 (controlepatiënten)
  Wijzigen afspraak zie uitnodigingsbrief patiënt
  Collegiaal overleg: bel secretariaat chirurgische oncologie, (050)361 23 17. Vraag naar dr. Liesbeth Jansen of dr. Schelto Kruijff.

 • Het MDO is op vrijdag van 11.00-12.00 uur. Wij werken aan een procedure voor ziekenhuizen uit de Noord-Oostregio om patiënten te bespreken tijdens dit MDO. In 2019 start een pilot waarbij ziekenhuizen kunnen inbellen op een nummer voor videoconferencing.

 • Managers poliklinieken:

  Polikliniek Dermatologie en Interne Geneeskunde:
  Kelly Coenraads-Lanting
  (050) 361 1749 

  Polikliniek Oncologie 2:
  Annet Dijkstra
  (050) 361 21 41

  Behandelteam:

  Bekijk de aan de tumorwerkgroep/afdelingen verbonden professionals.