Heeft u een klacht?

Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent over uw behandeling in het UMCG. Maar het kan natuurlijk gebeuren dat u ergens niet tevreden over bent. Lees wat u dan kunt doen.

Natuurlijk proberen wij alles zo goed mogelijk te doen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over iets dat u heeft meegemaakt. Of dat er iets is dat u verdrietig, boos of bang heeft gemaakt, bijvoorbeeld omdat:

 • u zich niet serieus genomen voelt
 • u niet vriendelijk bent behandeld
 • we een afspraak niet zijn nagekomen
 • u zich niet veilig voelt
 • u lang heeft moeten wachten

Wat kunt u doen?

Blijf er in elk geval niet mee rondlopen als u ontevreden bent. Bespreek het zo snel mogelijk met iemand van het UMCG. Dat kan op verschillende manieren:

 • Laat de betrokken medewerker weten dat u niet tevreden bent en dat u daarover wilt praten. We staan hier altijd voor open, want we willen er graag van leren. Zodat we er iets aan kunnen doen. Voor u, en voor alle patiënten in dezelfde situatie. Door uw klachten kunnen we de zorg verbeteren.

  In een persoonlijk gesprek met de betrokken medewerker kunt u proberen samen een oplossing te vinden. Misschien is er sprake van een misverstand en kan het probleem direct worden opgelost. Mogelijk vindt u het gesprek spannend. Schrijf daarom van tevoren op wat u wilt bespreken. Zo bent u goed voorbereid. Als u dat prettig vindt, kunt u iemand meenemen.

 • Heeft het persoonlijke gesprek het probleem niet opgelost? Of kunt of wilt u niet persoonlijk praten met de betrokkene? Dan kunt u contact opnemen met de afdeling Patiënteninformatie:

  • bel tijdens kantooruren naar (050) 361 33 00
  • mail naar [email protected]
  • vul het klachtenformulier in en stuur het naar ons. Dan nemen we contact met u op.
  • ga in het ziekenhuis tijdens kantooruren naar de receptie in de centrale ontvangsthal en vraag naar een medewerker Patiënteninformatie.

  U kunt aan de medewerker vertellen waar u mee zit. Dit gesprek is vertrouwelijk: de medewerker vertelt uw klacht niet aan iemand anders.

  Als de medewerker Patiënteninformatie u niet zelf verder kan helpen, kan de medewerker u adviseren om een klacht in te dienen bij de klachtenfunctionaris. Dit hangt af van wat voor soort klacht u heeft.

 • Als de medewerker Patiënteninformatie u niet zelf kan helpen, adviseert deze u om een brief te schrijven aan de klachtenfunctionaris van het UMCG. Zet in de brief:

  • naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres
  • uw geboortedatum
  • uw patiëntnummer in het UMCG. Dit nummer staat op de afspraakbrieven en op uw UMCG-pas.
  • een omschrijving van uw klacht
  • de afdeling en de persoon of personen waarover u een klacht heeft

  Vindt u het lastig om uw klacht op te schrijven? Dan kan een medewerker Patiënteninformatie u hiermee helpen. Als u in het Universitair Centrum Psychiatrie behandeld wordt, kan de patiëntenvertrouwenspersoon u ook daarmee helpen.

  Stuur uw brief naar:

  Klachtenfunctionaris UMCG
  Huispostcode LA10
  Postbus 30.001
  9700 RB Groningen

  U kunt de brief ook mailen naar [email protected]. U krijgt binnen 5 werkdagen een bevestiging dat wij uw brief hebben ontvangen.

  Wat doet de klachtenfunctionaris?

  De klachtenfunctionaris is een onafhankelijke persoon die bemiddelt en geen oordeel geeft. De klachtenfunctionaris onderzoekt eerst wat er gebeurd is en stelt vragen aan de betrokken medewerker. Soms nodigt de klachtenfunctionaris u en de bij uw klacht betrokkene uit voor een gesprek.

  Toestemming medisch dossier

  Soms moeten we in uw medische dossier kijken om de klacht goed te kunnen afhandelen. Dit is het dossier waarin uw behandelaars in het UMCG alle gegevens over uw gezondheid en uw behandeling bewaren. U moet hiervoor wel eerst toestemming geven. Het toestemmingsformulier krijgt u bij de bevestigingsbrief.

  Wanneer reactie?

  We proberen uw klacht binnen 6 weken af te handelen. U krijgt dan een brief waarin de uitkomst van het onderzoek van de klachtenfunctionaris staat. Soms krijgt u excuses, soms krijgt u meer uitleg en soms passen we ook de manier waarop we werken aan. We kunnen u ook nog een keer uitnodigen voor een gesprek, om samen een oplossing te zoeken.

 • Komt u er niet uit met de klachtenfunctionaris? Dan kunt u de klachtencommissie vragen om opnieuw naar uw klacht te kijken. De klachtencommissie kan een uitspraak over uw klacht doen. Dus zeggen of uw klacht terecht is of niet.

  Als u dit wilt, kunt u de brief die u aan de klachtenfunctionaris heeft geschreven opnieuw gebruiken. U kunt ook de reactie van de klachtenfunctionaris meesturen. Het adres is:

  Klachtencommissie UMCG
  Huispostcode LB41
  Postbus 30.001
  9700 RB Groningen

  U kunt ook aan de klachtenfunctionaris vragen of deze uw brief wil doorsturen naar de klachtencommissie. U krijgt de uitspraak van de klachtencommissie in een brief. Hoelang dit duurt, hangt af van uw klacht.

  Universitair Centrum Psychiatrie

  Gaat uw klacht over een behandeling in het Universitair Centrum Psychiatrie? Dan behandelt de klachtencommissie Wkkgz uw klacht.

  Deze klachtencommissie is een samenwerking tussen Lentis GGZ/Dignis VVT/UCP/FPC van Mesdag en bestaat uit zorgverleners van deze instellingen en leden van de Cliëntenraad UCP en Lentis. De commissie heeft een onafhankelijke voorzitter en secretaris. Dit betekent dat zij niet in dienst zijn van het UMCG of Universitair Centrum Psychiatrie. De uitspraak van de klachtencommissie gaat ook naar de Raad van Bestuur van het UMCG.

  Secretaris Klachtencommissie Wkkgz
  Postbus 128
  9470 AC Zuidlaren
  Telefoon: (050) 409 72 04
  E-mail: [email protected]

Schadeclaim

Vindt u dat u financiële schade heeft geleden door uw bezoek aan of uw behandeling in het UMCG? Dan kunt u een schadeclaim indienen. U geeft dan aan dat u vindt dat het UMCG verantwoordelijk is voor de kosten. Schrijf in een brief wat er gebeurd is en wat de schade in euro’s is. Dit mag ook een geschat bedrag zijn. Stuur de brief naar:

Raad van Bestuur UMCG
Huispostcode LA10
Postbus 30.001
9700 RB Groningen

U krijgt van ons een brief als we uw schadeclaim hebben gekregen. Daarin staat wat er verder gaat gebeuren.

Geschillencommissie zorg

Heeft u een klacht ingediend bij het UMCG, maar komt u er met ons niet uit? Dan kunt u terecht bij De Geschillencommissie Zorg. Kijk op degeschillencommissiezorg.nl voor meer informatie. U kunt ook bellen naar (070) 310 53 80.

Uw gegevens en privacy

We gaan zorgvuldig met uw gegevens om. Lees hoe we omgaan met uw privacy.