Pijn herkennen (PAIC15)

“Mensen met dementie kunnen vaak niet aangeven dat ze pijn hebben”

Frank Jilesen, specialist ouderengeneeskunde bij TriviumMeulenbeltZorg en lid van de themagroep Pijn en comorbiditeit:

“Pijn kan een oorzaak van probleemgedrag zijn. Mensen met dementie kunnen vaak niet meer goed aangeven dat ze pijn hebben. In samenwerking met onderzoekers is er een pijnobservatie-instrument (PAIC 15) ontwikkeld, waarmee verzorgenden en verpleegkundigen pijn kunnen herkennen. Dat gebeurt aan de hand van gezichtsuitdrukkingen, lichaamsbewegingen en verbale uitingen van pijn. Door met de pijnschaal te werken, ga je beter kijken en word je je bewuster van signalen van pijn. Je leert je cliënt ook beter kennen. Als je weet dat iemand last heeft van zijn rug, dan kun je daar in de verzorging rekening mee houden. Ik zie het gebruik van de pijnschaal als een belangrijke investering in goede zorg.”

Download de PAIC 15

Achtergrond onderzoek

Pijn komt veel voor bij mensen met dementie in verpleeghuizen. Door de mentale achteruitgang kunnen ze echter niet of beperkt aangeven dat ze pijn hebben. Dit is een probleem, omdat zelfrapportage nog steeds de meest gebruikte methode is om pijn bij mensen met dementie te beoordelen. Beschikbare instrumenten voor pijnmeting hanteren bovendien verschillende manieren voor het observeren van pijn.

Doel

Meer zicht krijgen op de observaties die verpleegkundigen het meest gebruiken om pijn te herkennen bij ouderen met dementie. Een van de onderzoeksvragen is: welke gezichtsuitdrukkingen, lichaamsbewegingen en verwoordingen kunnen de aanwezigheid van pijn bij mensen met dementie accuraat voorspellen? Aan de hand hiervan wordt een instrument ontwikkeld waarmee pijn te herkennen is, de zogeheten PAIC-schaal.

Methode

Ongeveer dertig verpleegkundigen en verzorgenden die zorgen voor mensen met dementie doen mee aan deze studie. Ze krijgen twintig videofragmenten te zien van mensen met dementie. Bij elk fragment wordt hen gevraagd om een oordeel te geven over gezichtsuitdrukkingen, verwoordingen en lichaamsbewegingen in relatie tot pijn.

Fase

Onderzoek is afgerond.

Publicaties

Op de website www.paic15.com staan alle publicaties naar aanleiding van dit onderzoek. 

Deelnemers UNO-UMCG

ZINN, De Hoven, Lentis en Interzorg.

Onderzoeker

Prof. dr. Miriam Kunz, voorheen senior onderzoeker UNO-UMCG, nu professor aan de Universiteit van Augsburg.

Contact

Wil je meer informatie? Stuur een e-mail.