UMCG Expertisecentrum voor Slokdarm- en Maagcarcinoom

Het UMCG Expertisecentrum voor Slokdarm- en Maagcarcinoom richt zich op het onderzoeken en behandelen van patiënten met (verdenking op) slokdarm- en maagkanker. We doen onderzoek naar nieuwe mogelijkheden voor diagnostiek en behandelingen. Bijvoorbeeld protonenbestraling bij patiënten met slokdarmkanker, toepassen van endoscopische technieken, robotchirurgie en immunotherapie.

Het UMCG is een expertisecentrum voor zeldzame aandoeningen voor slokdarm- en maagkanker. Het ministerie van VWS heeft het UMCG aangewezen als expert in deze zorg.

Slokdarm- en maagkanker komt weinig voor en de behandeling ervan is complex. Het UMCG is 1 van de centra waar deze ziektes worden onderzocht en behandeld. 

Daarnaast komen patiënten bij ons met uitgezaaide slokdarm- en maagkanker. Bijvoorbeeld voor de HIPEC behandeling in studieverband. Als een slokdarm weg is gehaald, kunnen we een slokdarmreconstructie doen, met bijvoorbeeld een stuk dikke darm. Verder behandelen we ook patiënten met andere ziekte of behandeling. Zoals patiënten die een orgaantransplantatie hebben gehad en daarna kanker aan de slokdarm- of maag krijgen.

Protonentherapie

Als patiënten met slokdarmkanker bestraling krijgen, kunnen zij soms bestraling met protonen krijgen. Voor de behandeling is bijvoorbeeld een zeer hoge bestralingsdosis nodig. Protonentherapie kan dan het risico op bijwerkingen verkleinen. Het UMCG is 1 van de 3 centra in Nederland die deze behandeling geeft.

Soorten aandoeningen

Barrett-slokdarm

Daarnaast hebben we ook veel specialistische kennis op het gebied van de Barrett-slokdarm. Deze aandoening kan een voorstadium zijn van slokdarmkanker. In Nederland zijn we 1 van de 8 centra die deze ziekte opsporen en behandelen.

Eerste afspraak

Voor een afspraak heeft u een verwijzing naar de GIO-poli nodig van uw specialist. Wij bekijken dan bij wie u het best terecht kunt.

Wat gebeurt er als u bij ons komt

Patiënten met slokdarm- of maagkanker krijgen na de verwijzing een afspraak bij de Gastro Intestinale Oncologie (GIO)-poli. Bij het eerste bezoek doen we uitgebreid onderzoek. Bijvoorbeeld een lichamelijk onderzoek. Ook bespreken we samen uw klachten en uw persoonlijke situatie. 

Na deze onderzoeken bespreken alle betrokken artsen met elkaar de uitslagen. Samen stellen ze een diagnose en bespreken meteen welke behandeling mogelijk is.

Na dit overleg bespreken we de uitslagen en de mogelijke behandeling(en) met de patiënt. Zo komen we samen tot een beslissing over de behandeling.

Soms willen we nog extra onderzoek doen. Daar krijgt u dan een nieuwe afspraak voor. Soms kan een vervolgonderzoek op dezelfde dag. Als dat niet nodig is, maken we meteen afspraken die passen bij uw behandelplan. 

Behandelteam Slokdarm- en maagcarcinoom

In het Expertisecentrum werken veel verschillende specialisten samen. Dat zijn onder andere chirurg-oncologen, maag,- darm- en lever artsen, medisch oncologen en radiotherapeuten. Ook werken er pathologen, radiologen, nucleair geneeskundigen, diëtisten en verpleegkundig casemanagers, gespecialiseerd in de zorg voor patiënten met slokdarm- of maagkanker. Alle betrokkenen nemen deel aan het wekelijks multidisciplinaire overleg waar de diagnose wordt vastgesteld en een behandeladvies wordt geformuleerd. Door op deze manier samen te werken, bieden we de beste zorg.

Bekijk het team

Wetenschappelijk onderzoek

Om de diagnostiek en behandeling van slokdarm- en maagkanker te verbeteren doen we veel onderzoek. We doen bijvoorbeeld onderzoek naar hoe we beter kunnen voorspellen of medicijnen effectief zijn, wanneer we het beste een bepaald type bestraling kunnen geven, en hoe we complicaties ten gevolge van een chirurgische behandeling kunnen verminderen.

Het UMCG doet onderzoek in een landelijk samenwerkingsverband: de Dutch Upper GI Cancer Group (DUCG) en heeft daarnaast eigen onderzoekslijnen, ondergebracht bij het Cancer Research Center Groningen (CRCG). Het Expertisecentrum verzamelt (nadat toestemming is gegeven) ook gegevens en lichaamsmateriaal van patiënten in de databiobank OncoLifeS voor onderzoek.

Onderwijs en opleiding

In het UMCG leiden we medisch studenten op tot arts en vervolgens tot specialisten in (bijvoorbeeld) de zorg voor patiënten met slokdarm- of maagkanker. Ook delen we onze kennis door het geven van scholing en het schrijven van publicaties.

Samenwerking met andere ziekenhuizen

Veel zorg voor onze patiënten vindt plaats in een netwerk van een aantal ziekenhuizen. Om ervoor te zorgen dat die samenwerking goed verloopt, zijn onze casemanagers een vast aanspreekpunt voor de patiënt.

Het UMCG en Martini ziekenhuis werken structureel samen in de zorg voor patiënten met slokdarm- en maagkanker. Elke woensdag bespreken we samen patiënten uit beide ziekenhuizen en overleggen we waar onderzoek en behandeling het best en snelst kan plaats vinden.

Bijzonder complexe patiëntsituaties bespreken we elke 2 weken in een supra regionale patiëntbespreking met grote behandelcentra in Overijssel, Friesland en Drenthe, om zoveel mogelijk kennis voor deze patiënten samen te brengen.

Over de expertisecentra van het UMCG

De expertisecentra van het UMCG bundelen alle kennis over specifieke aandoeningen die zeldzaam zijn of een uitzonderlijk beloop hebben. Deze centra vormen dé plek voor patiënten die zeer specialistische zorg nodig hebben en waarvoor geen doorverwijzing meer mogelijk is. Hiermee geven we als UMCG invulling aan de topreferente zorgfunctie. 

Bekijk al onze expertisecentra

Heeft u nog vragen?

U kunt onze verpleegkundig casemanagers bellen via de polikliniek Gastro-intestinale oncologie (GIO). Zij hebben spreekuur van maandag tot en met vrijdag, tussen 9.00 en 10.00 uur. U kunt ook een e-mail sturen.