Verwijsinformatie GIO-poli

Verwijsinformatie voor patiënten met slokdarmkanker en maagkanker.

UMCG Expertisecentrum

Het UMCG is een expertisecentrum voor zeldzame aandoeningen op het gebied van slokdarm- en maagkanker. Een zeldzame aandoening is een ziekte die minder dan 1 op de 2.000 mensen heeft.

Het ministerie van VWS heeft het UMCG aangewezen als expert in deze zorg

Wie kan verwijzen?

Huisarts, specialist, verpleeghuisarts

 • Regulier

  Verstuur verwijzing volgens verwijscriteria. Vermeld:

  • NAW-gegevens en bsn-nummer patiënt
  • Telefoonnummer(s) patiënt en/of contactpersoon
  • Voorgeschiedenis
  • Anamnese lichamelijk onderzoek
  • Allergieën
  • Lengte en gewicht
  • Medicatielijst
  • Uitslagen van uitgevoerde diagnostische onderzoeken
  • Labuitslagen
  • Beeldmateriaal op cd (of aanleveren via XDS) + verslag van de radioloog (max. 6 weken oud)
  • Ingevuld MDO-formulier van verwijzer inclusief besluit MDO
  • Duidelijke vraagstelling (Overname? Beoordeling? Second opinion?)

  Rangschik de gewenste naar aandoening:

  Type tumor maag

  • CT-scan thorax-abdomen
  • Labuitslagen
  • Oesofago-gastroscopie veslag
  • PA-uitslagen

  Type tumor oesophagus

  • CT thorax-abdomen
  • Labuitslagen
  • Oesofago-gastroscopie verslag
  • PA-uitslagen

  Scanprotocol

  • 2 mm coupes, maximaal 3 mm

  • Adequaat contrast, CT abdomen met minstens contrast in porto-veneuze fase

  Fax uw verwijzing naar (050) 361 30 23

  t.a.v. casemanager oesofagus-maag
  Polikliniekbureau Chirurgie UMCG
  Huispostcode BA 14
  Postbus 30 001
  9700 RB Groningen

  Bij volledige verwijzing bespreken we de patiënt zo snel mogelijk. Wij streven hierbij naar een polikliniekafspraak maximaal 6 werkdagen na verwijzing. De oesofagus-maag carcinoom GIO-poli en MDO vindt elke woensdag plaats. Bij oesofagus-carcinoom patiënten verrichten wij meestal nog een FDG-PET scan en endo-echo in het UMCG waardoor de afspraak tot de polikliniek in uitzonderlijke gevallen iets langer kan duren.

  Semi-spoed

  • Verwijzer stuurt fax of belt.
  • Patiënt krijgt uitnodigingsbrief met afspraak thuis of wordt telefonisch opgeroepen.

  Spoed

  • Verwijzer overlegt met dienstdoend chirurg. Spoedeisende Hulp: (050) 361 61 61.
 • Postadres:

  Polikliniek Oncologie 2
  HPC BA 30
  Postbus 30.001
  9700 RB Groningen

  Fax: (050) 361 30 23

  Telefoonnummer voor verwijzer:

  • (050) 361 20 22 nieuwe patiënten, van ma - vrij 8.00 - 16.30 uur
  • (050) 361 85 76 controle patiënten, van ma - vrij 8.00 - 16.30 uur

  Telefoonnummer voor collegiaal overleg:

  • Secretariaat Chirurgische Oncologie, vraag naar slokdarm/maagchirurgen
  • (050) 361 23 17, van ma - vrij 8.00 - 16.30 uur.

  Telefoonnummer voor patiënt: 06 55 25 61 96, verpleegkundig casemanagers

 • Manager polikliniek: Annet Dijkstra

  Bekijk het behandelteam slokdarm- en maagkanker