Tuberculosecentrum Opname in het Tuberculosecentrum

Het Tuberculosecentrum Beatrixoord is rustig gelegen en omringd door natuur. Zowel het centrum van Haren als van Groningen is nabij. De afdeling bestaat uit een isolatie en niet-isolatie gedeelte met in totaal 22 eenpersoonskamers en 2 vierpersoonskamers. Alle kamers zijn voorzien van badkamer met douche en toilet, grote raampartijen, televisie met DVD speler, WiFi en een koelkast. Beide gedeelten van de afdeling hebben een dagverblijf met recreatiemogelijkheden.

Dag van opname

​Bij opname wordt een eenpersoonskamer toegewezen.
De verpleegkundige zal een opnamegesprek voeren waarbij algemene en medische gegevens van de patiënt in kaart worden gebracht. Daarnaast worden er controles verricht zoals bloeddruk, pols, temperatuur, lengte en gewicht. Tevens worden de afdelingsregels en het isolatiebeleid besproken.
De arts zal ook een opnamegesprek voeren. Hierbij wordt de medische situatie besproken en wordt lichamelijk onderzoek verricht. De arts zal informatie geven over de behandeling en over de onderzoeken die nodig zijn voor de behandeling en ook bespreken wat de verwachtingen zijn ten aanzien van de ziekte en de behandeling en de duur van de opname.

Tijdens de opname

Start van de behandeling

De arts stelt een behandelplan op en de verpleging maakt een zorgplan. Er is dagelijks overleg tussen de arts en de verpleging waarbij alle patiënten worden besproken, echter de arts komt niet dagelijks bij de patiënten langs. In de loop van de eerste dagen zullen ook andere disciplines waaronder de activiteitenbegeleider, diëtist, fysiotherapeut en maatschappelijk werker kennismaken met de patiënt. De arts is hoofdbehandelaar en zal overleggen wanneer er met de behandeling kan worden gestart en op welke termijn er evaluatiegesprekken plaatsvinden. De duur van de opname hangt samen met een aantal factoren zoals het verloop van het herstel maar ook van mogelijkheden voor doorbehandeling in de thuissituatie. Een keer per week is er een multidisciplinair teamoverleg waarbij de patiënten worden besproken.

Dagstructuur

Iedere ochtend wordt er ontbeten tussen 8 en 9 uur in een van de dagverblijven. De voedingsassistent brengt de patiënten die in isolatie verblijven hun ontbijt. Om 9 uur is de eerste medicijnronde. Doordeweeks is er om 10 uur meestal een vaste activiteit, zoals zwemmen, tuinieren of boodschappen doen. Rond 12 uur is de gezamenlijke lunch, gevolgd door de tweede medicijnronde om 13 uur. Tussen de maaltijden door is het buffet ook geopend. Dagelijks wordt er om 14 uur een wandeling gemaakt in de omgeving. Vanaf 17 uur wordt de warme maaltijd aangeboden. Om 18 uur en om 22 uur zijn de overige medicijnrondes. Tussen de maaltijden en medicijnrondes door worden er regelmatig (sport en spel) activiteiten georganiseerd.

Einde opname

Uiteindelijk is het doel dat de behandeling succesvol verloopt. Er wordt naar gestreefd om dit na opname in het Tuberculosecentrum in de thuissituatie af te ronden. Hiervoor is het noodzakelijk dat aan bepaalde criteria is voldaan.
De belangrijkste criteria zijn of iemand de medicijnen goed verdraagt en of behandeling in de thuissituatie voortgezet kan worden. Verder is het belangrijk dat de algemene lichamelijke conditie en de voedingstoestand voldoende zijn.