Onderwijs en opleiding Traumachirurgie

Op de afdeling en polikliniek Traumachirurgie van het UMCG leiden we geneeskundestudenten, verpleegkundigen en chirurgen op. Naast dit reguliere onderwijs organiseren we ook elk jaar een Surgeon Day.

Studenten die zich verder willen specialiseren in de traumachirurgie kunnen verschillende onderwijsprogramma's bij ons volgen, zoals:

Opleiding tot arts

De studie Geneeskunde duurt 6 jaar en bestaat uit een bachelor- en masterfase. Zowel bachelor- als masterstudenten volgen onderwijs bij de polikliniek en afdeling Chirurgische Oncologie. In de laatste fase van de opleiding loopt de student stage als coassistent. Dit gebeurt onder supervisie van onze medisch specialisten.

Opleiding tot traumachirurg

De opleiding tot chirurg duurt 6 jaar. Een deel van deze opleiding volgt de arts in opleiding tot specialist (AIOS) in het UMCG. Meestal werken er 3-5 artsen in opleiding tot chirurg bij ons.

De stafleden van de Traumachirurgie vormen samen een opleidingsgroep. We hechten aan een kwalitatief hoogwaardige opleiding in een goed werkklimaat. Belangrijke onderdelen van de opleiding zijn onder andere vakinhoudelijke kennis en (operatieve) vaardigheden, communicatie en patiëntgerichtheid.

De opleider is drs. K. ten Duis.

Opleiding tot verpleegkundige of helpende

Jaarlijks starten er op verschillende momenten leerlingen en stagiaires verpleegkunde op de afdeling. Zij volgen een mbo- of hbo-(vervolg)opleiding tot verpleegkundige of helpende. Deze leerlingen en stagiaires werken altijd onder begeleiding en supervisie van een ervaren verpleegkundige.

Surgeon Day

De Surgeon Day is een symposium dat we samen met de Stichting Surgeon Day elk jaar organiseren voor bachelor- en masterstudenten in de (technische) geneeskunde die zich willen verdiepen in het specialisme chirurgie. Studenten uit heel Nederland doen hieraan mee.

Met het symposium willen we toekomstige chirurgen stimuleren met hun ambities en talenten aan het werk te gaan. En daarbij de ontwikkelingen in het wetenschappelijk onderzoek in het vakgebied chirurgie mee te nemen.

Studenten krijgen handvatten aangereikt om zich te ontwikkelen binnen de chirurgie. Verschillende specialisten geven een uniek inkijkje in hun medische professie. Tijdens de Surgeon Day:

  • volg je bijdragen van inspirerende sprekers uit binnen- en buitenland
  • doe je mee aan interactieve sessies waarin je zelf aan de slag gaat
  • leg je contacten met andere studenten met dezelfde passie voor chirurgie
  • ga je in gesprek met verschillende chirurgen

Lees meer over de Surgeon Day.

Bekijk ons opleidings- en cursusaanbod