Verwijsinformatie Traumachirurgie

Verwijsinformatie voor traumapatiënten

Wie kan verwijzen?

Huisarts, specialist, verpleeghuisarts

 • Regulier

  • Verwijzing via Zorgdomein of via fax of brief naar Polikliniek Traumachirurgie 
  • Patiënt krijgt uitnodigingsbrief met afspraak thuis

  Semi-spoed

  • Verwijzing via Zorgdomein of via fax/telefoon
  • Patiënt krijgt uitnodigingsbrief met afspraak thuis of wordt telefonisch opgeroepen

  Spoed

  • Telefonisch bij Centrale Spoed Opvang via (050) 361 61 61.

  Bijzonderheden

  Verwijzing per zorgdomein heeft de voorkeur. In/bij verwijsbrief:

  • naam en voorletters
  • adres
  • telefoonnummer
  • geslacht
  • geboortedatum
  • evt. verzekeringsgegevens
  • vraagstelling
  • relevante gegevens zoals medicatielijst meesturen
  • relevante correspondentie meesturen

 • Postadres:

  Traumachirurgie
  HPC BA12
  Postbus 30.001
  9700 RB Groningen

  Fax: (050) 361 45 88

  Telefoonnummer voor patiënt: zie uitnodigingsbrief
  ma - vrij 8.00 - 16.30 uur

  Telefoonnummer voor verwijzer: (050) 361 23 43 nieuwe patiënten
  ma - vrij 8.00 - 16.30 uur 
  (050) 361 23 43 controle patiënten, ma - vrij 8.00 - 16.30 uur 

  Telefoonnummer voor wijzigen afspraak: zie uitnodigingsbrief patiënt
  ma - vrij 8.00 - 16.30 uur

  Telefoonnummer voor collegiaal overleg: (050) 361 28 76
  ma - vrij 8.00 - 16.30 uur


 • Afdelingshoofd

  Prof. dr. J. de Vries​

  Medische Hoofd Traumachirurgie

  Dr. E.R. Hammacher​

  Aan de afdeling verbonden professionals

  Stafleden:
  Drs. B.J.A. Beuker
  Drs. K. ten Duis
  Drs. J.H. Harbers
  Dr. F.F.A IJpma
  Drs. M. El Moumni
  Dr. K.W. Wendt

  Verpleegkundig specialist:
  Dhr. A.J. Andela
  M.M. Hamminga

  Fellows:
  ​Drs. M.W.J.A. Wertenbroek​​
  Drs. P.C.R. Wouters
  Dr. V.M.A. Stirler​​
  ​Dr. E.M. Fennema​