Verwijsinformatie Traumachirurgie

Verwijsinformatie voor traumapatiënten

Wie kan verwijzen?

Huisarts, specialist, verpleeghuisarts

 • Regulier

  • Verwijzing via Zorgdomein of via fax of brief naar Polikliniek Traumachirurgie
  • Patiënt krijgt uitnodigingsbrief met afspraak thuis

  Semi-spoed

  • Verwijzing via Zorgdomein of via fax/telefoon
  • Patiënt krijgt uitnodigingsbrief met afspraak thuis of wordt telefonisch opgeroepen

  Spoed

  • Telefonisch bij Centrale Spoed Opvang via (050) 361 61 61.

  Bijzonderheden

  Verwijzing per zorgdomein heeft de voorkeur. In/bij verwijsbrief:

  • naam en voorletters
  • adres
  • telefoonnummer
  • geslacht
  • geboortedatum
  • evt. verzekeringsgegevens
  • vraagstelling
  • relevante gegevens zoals medicatielijst meesturen
  • relevante correspondentie meesturen
 • Postadres:

  Traumachirurgie
  HPC BA12
  Postbus 30.001
  9700 RB Groningen

  Fax: (050) 361 45 88

  Telefoonnummer voor patiënt: zie uitnodigingsbrief
  ma - vrij 8.00 - 16.30 uur

  Telefoonnummer voor verwijzer: (050) 361 23 43 nieuwe patiënten
  ma - vrij 8.00 - 16.30 uur
  (050) 361 23 43 controle patiënten, ma - vrij 8.00 - 16.30 uur

  Telefoonnummer voor wijzigen afspraak: zie uitnodigingsbrief patiënt
  ma - vrij 8.00 - 16.30 uur

  Telefoonnummer voor collegiaal overleg: (050) 361 28 76
  ma - vrij 8.00 - 16.30 uur