Kinderlevercentrum

Het UMCG Kinderlevercentrum behandelt aandoeningen aan lever, galwegen en alvleesklier bij kinderen.

Als uw kind een ziekte heeft aan de lever, galwegen of alvleesklier, is dat erg ingrijpend en spannend. Dit geldt niet alleen voor uw kind, maar ook voor u als ouder(s) of verzorger(s), in het bijzonder als er sprake is van kanker of een grote chirurgische ingreep zoals een levertransplantatie.

Het UMCG Kinderlevercentrum doet er alles aan uw kind zo goed mogelijk te helpen, door u en uw kind zorgvuldig te informeren en te begeleiden.

We onderzoeken en behandelen kinderen met:

Het UMCG Kinderlevercentrum is nauw verbonden met het kinderlevertransplantatieprogramma in het UMCG. Het UMCG is het enige ziekenhuis in Nederland dat levertransplantaties bij kinderen doet.

Eerste afspraak

Voor een afspraak heeft u een verwijzing naar het Kinderlevercentrum van uw specialist of huisarts nodig.

UMCG Expertisecentrum voor Aangeboren Galwegafwijkingen

Het UMCG is een expertisecentrum voor zeldzame aandoeningen op het gebied van Aangeboren Galwegafwijkingen. Een zeldzame aandoening is een ziekte die minder dan 1 op de 2.000 mensen heeft.

Het ministerie van VWS heeft het UMCG aangewezen als expert in deze zorg.