Intensive Care Neonatologie Wetenschappelijk onderzoek IC Neonatologie

​Het UMCG is een universitair ziekenhuis. Bij de diverse specialismen vinden allerlei studies en onderzoeken plaats met als doel de kwaliteit van de zorg te verbeteren.

Op de afdeling IC Neonatologie van het Beatrix Kinderziekenhuis worden zieke pasgeboren kinderen behandeld. De behandeling is er op gericht om kinderen de best mogelijke toekomst te geven. Gelukkig zijn de kansen voor zieke pasgeboren kinderen op een gezond leven de laatste jaren sterk verbeterd.

Dit is voor een belangrijk deel te danken aan de vele duizenden kinderen die hebben meegedaan aan (inter)nationaal onderzoek. Met het doen van onderzoek krijgen we meer inzicht krijgen in ziekten en de behandeling ervan. Soms vergelijken we een bestaande behandeling met een nieuwe behandeling waarvan we denken dat deze net iets beter en/of veiliger is. Op deze manier proberen we de kansen voor zieke pasgeboren kinderen steeds verder te verbeteren. 

Meedoen aan onderzoek

Als uw kind in aanmerking komt voor deelname aan wetenschappelijk onderzoek, dan kunt u gevraagd worden door de onderzoeker, de arts of de onderzoeksverpleegkundige. Het kan zijn dat u voor verschillende onderzoeken wordt benaderd. U kunt ook al vóór de geboorte van uw kind gevraagd worden om na te denken over deelname aan een onderzoek ná de geboorte.

Deelname aan onderzoek is vrijwillig en kan alleen plaatsvinden na uw (schriftelijke) toestemming. Als u niet wilt meedoen, dan heeft dit op geen invloed op de behandeling van uw kind.

Uw kind kan meedoen aan meer dan één onderzoek, omdat bij een aantal onderzoeken uw kind nauwelijks of niets merkt van het onderzoek. Bijvoorbeeld het nakijken van ontlasting of urine. Daarnaast wordt heel nauwkeurig gekeken of de combinatie van onderzoeken niet te belastend is voor uw kind.

Al het onderzoek is goedgekeurd door de artsen die op de IC Neonatologie werken en een door de overheid erkende onafhankelijke medisch-ethische commissie. Op deze manier zorgen we ervoor dat onderzoek alleen plaatsvindt als het belangrijk en veilig is.

Meer informatie over meedoen aan wetenschappelijk onderzoek.