Afdeling Hepato-pancreato-biliaire chirurgie

De afdeling HPB-chirurgie van het UMCG is gespecialiseerd in de behandeling van ziektes aan de lever, alvleesklier, galwegen en galblaas. HPB staat voor Hepato-Pancreato-Biliair. We maken gebruik van de nieuwste technieken en de laatste wetenschappelijke inzichten. U kunt daarbij denken aan hoog-complexe behandelingen zoals robot-geassisteerde operaties en het wegbranden van tumoren.


 

Ziektes aan de lever, de alvleesklier, de galblaas en de galwegen kunnen goedaardig of kwaadaardig zijn. Goedaardige ziektes kunnen klachten geven, maar zijn meestal niet levensbedreigend en hoeven niet altijd behandeld te worden. Kwaadaardige ziektes zijn lever-, alvleesklier-, galblaas- of galwegkanker of uitzaaiingen van andere kankersoorten. De behandeling stemmen we nauwkeurig af op de ziekte. Hierbij houden we rekening met de persoonlijke gezondheidssituatie van onze patiënten.

UMCG Expertisecentrum

Het UMCG is een expertisecentrum zeldzame aandoeningen op het gebied van chlangiocarcinomen en neuro-endocriene tumoren en neuro-endocriene carcinomen. Een zeldzame aandoening is een ziekte die minder dan 1 op de 2.000 mensen heeft.

Het ministerie van VWS heeft het UMCG aangewezen als expert in deze zorg.

Contact

Heeft u vragen? U kunt ons bellen via het secretariaat HPB-chirurgie van maandag tot en met vrijdag, tussen 8.00 en 16.30 uur. U kunt ons ook een e-mail sturen.