Verwijsinformatie Hepatobiliaire Chirurgie

Verwijsinformatie voor lever-, pancreas-, en galwegchirurgie.

Wie kan verwijzen?

Huisarts, specialist, verpleeghuisarts

Expertisecentrum

Het UMCG is een expertisecentrum voor zeldzame aandoeningen op het gebied van galwegkanker, galwegatresie en neuro-endocriene tumoren en carcinomen. Een zeldzame aandoening is een ziekte die minder dan 1 op de 2.000 mensen heeft.

Het ministerie van VWS heeft het UMCG aangewezen als expert in deze zorg.

 • Regulier

  Spoed

  Verwijzer meldt telefonisch aan bij SEH, pieper 77555 via (050) 361 61 61. 24 uur per dag, 7 dagen in de week.

  Bijzonderheden

  • Als de verwijsgegevens volledig en op tijd bij ons binnen zijn, bespreekt de tumorwerkgroep uw patiënt tijdens het eerstvolgende MDO.
  • Let op; bij een feestdag op vrijdag of maandag is de deadline op donderdag voor 15.00 uur.
  • Benigne en primaire leveraandoeningen bespreken we iedere dinsdag. Verwijsinformatie voor dit MDO moet de vrijdag ervoor vóór 15.00 uur binnen zijn.
  • Colorectale levermetastasen bespreken we iedere donderdag. Verwijsinformatie voor dit MDO moet de dinsdag ervoor vóór 15.00 uur binnen zijn.
  • Na het MDO informeren wij u over het voorgestelde behandeladvies. Telefonisch en schriftelijk.
 • De tumorwerkgroep HPB vraagt u de volgende beeldvorming en labgegevens per tumortype mee te sturen. Let op: de vetgedrukte gegevens zijn verplicht!

  Levertumoren

  Vermoedelijk benigne tumoren

  • CT-abdomen (4 fasen en niet ouder dan 6 weken) + verslag of MRI + verslag
  • Overige relevante beeldvorming
  • Relevante PA verslag(en)
  • Lab: Hb; Ht; trombo's; CRP; Leukocyten; Natrium; Kalium; Creatinine; Ureum; ALAT; ASAT; AF; γGT; LDH; Bilis; Albumine; PT; APTT; INR;

  Benigne tumoren met verdenking FNH of HCA

  • MRI + verslag
  • Overige relevante beeldvorming
  • Relevante PA verslag(en)
  • Lab: Hb; Ht; trombo's; CRP; Leukocyten; Natrium; Kalium; Creatinine; Ureum; ALAT; ASAT; AF; γGT; LDH; Bilis; Albumine; PT; APTT; INR; AFP; CEA; CA 19.9

  Maligne tumoren of tumortype onbekend

  • CT-abdomen + verslag (4 fasen en niet ouder dan 6 weken)
  • CT-thorax + verslag
  • Overige relevante beeldvorming
  • Relevante PA verslag(en)
  • Lab: Hb; Ht; trombo39;s; CRP; Leukocyten; Natrium; Kalium; Creatinine; Ureum; ALAT; ASAT; AF; γGT; LDH; Bilis; Albumine; PT; APTT; INR; AFP; CEA; CA 19.9

  Verdenking colorectale levermetastasen

  • CT-abdomen + verslag (4 fasen en niet ouder dan 6 weken)
  • CT-thorax + verslag
  • MRI lever + verslag indien >3 haarden, steatotische levers, post chemotherapie levers
  • pTNM primaire tumor (classificatie versie 2009)
  • Chemotherapie gehad? Indien ja, aantal kuren, datum laatste kuur, soort chemo
  • OK verslagen (van abdomen. colon operatie)
  • Recente coloscopie
  • Overige relevante beeldvorming
  • Lab: Hb; Ht; trombo's; CRP; Leukocyten; Natrium; Kalium; Creatinine; Ureum; ALAT; ASAT; AF; γGT; LDH; Bilis; Albumine; PT; APTT; INR; CEA

  Klatskintumoren

  • CT-abdomen + verslag (4 fasen en niet ouder dan 6 weken)
  • CT-thorax + verslag
  • MRI/MRCP lever + verslag
  • Overige relevante beeldvorming
  • Relevante PA verslag(en)
  • Lab: Hb; Ht; trombo's; CRP; Leukocyten; Natrium; Kalium; Creatinine; Ureum; ALAT; ASAT; AF; γGT; LDH; Bilis; Albumine; PT; APTT; INR; IgG4; CA 19.9

  Pancreastumoren

  Solide pancreastumoren

  • CT-abdomen + verslag (4 fasen en niet ouder dan 6 weken)
  • CT-thorax + verslag
  • Indien beschikbaar: ERCP (stent met plaatsingsdatum) of / EUS/ MRCP
  • Informatie over stentplaatsing
  • Overige relevante beeldvorming
  • Relevante PA verslag(en)
  • Lab: Hb; Ht; trombo's; CRP; Leukocyten; Natrium; Kalium; Creatinine; Ureum; ALAT; ASAT; AF; γGT; LDH; Bilis; Albumine; PT; APTT; INR; IgG4; CEA; CA 19.9

  Cysteuze pancreastumoren

  • CT-abdomen + verslag (4 fasen en niet ouder dan 6 weken)
  • CT-thorax + verslag
  • MRI/MRCP+verslag
  • Overige relevante beeldvorming
  • Relevante PA verslag(en)
  • Lab: Hb; Ht; trombo's; CRP; Leukocyten; Natrium; Kalium; Creatinine; Ureum; ALAT; ASAT; AF; γGT; LDH; Bilis; Albumine; PT; APTT; INR; IgG4; CEA; CA 19.9

  Galwegen/galblaas

  (Verdenking) galblaascarcinoom

  • CT-abdomen + verslag (4 fasen en niet ouder dan 6 weken)
  • CT-thorax + verslag
  • Overige relevante beeldvorming
  • Relevante PA verslag(en)
  • Lab: Hb; Ht; trombo's; CRP; Leukocyten; Natrium; Kalium; Creatinine; Ureum; ALAT; ASAT; AF; γGT; LDH; Bilis; Albumine; PT; APTT; INR tumormarkers CEA; CA 19.9

  Galwegletsel en andere galwegafwijkingen

  • CT-abdomen + verslag (4 fasen en niet ouder dan 6 weken)
  • Indien beschikbaar ERCP en of MRI/MRCP
  • relevante PA verslag(en)
  • Informatie over stentplaatsing
  • Lab: Hb; Ht; trombo's; CRP; Leukocyten; Natrium; Kalium; Creatinine; Ureum; ALAT; ASAT; AF; γGT; LDH; Bilis; Albumine; PT; APTT
 • Polikliniek Oncologie 2

  HPC BA 14
  Postbus 30.001
  9700 RB Groningen

  E-mail: [email protected]

  Fax: (050) 361 30 23

  • Telefoonnummer voor verwijzer: (050) 361 20 22
  • Telefoonnummer voor patiënt: (050) 361 49 11
 • Afdelingshoofd: prof. dr. J.P.P.M. de Vries
  Manager Polikliniek: mw. J.P. Dijkstra