Een urineweginfectie is de meest voorkomende aandoening in de ouderenzorg, maar wanneer kun je deze diagnose met zekerheid vaststellen? Is een positieve urinetest daarbij doorslaggevend of onzin. En wat kun je als zorgmedewerker zelf doen om een urineweginfectie te voorkomen?

Samen met UNO-Amsterdam, AMR Zorgnetwerk Noord-Nederland en zorgprofessionals uit de ouderenzorg zijn bovenstaande vragen tijdens de online Thematafel behandeld. Kijk hier de opname van de Thematafel Infectiepreventie terug. 

Op zoek naar meer informatie? Op de website van UNO Amsterdam vind je achtergrondinformatie, onderzoek en praktische hulpmiddelen zoals de poster V&V: Urine sticken. Wel/Niet zinvol bij verpleeghuisbewoners?

Heb je na het kijken nog inhoudelijke vragen of zou je graag de PowerPoint-presentatie ontvangen? Mail dan met [email protected]

Video bekijken Scannen