Welke waardevolle inzichten levert het onderzoek Familieparticipatie? Hoe kan sensortechnologie zorgmedewerkers ondersteunen bij het monitoren van onbegrepen gedrag en ontsporing voorkomen? Wat zijn de ontwikkelingen op het gebied van opleidingsplaatsen voor Specialisten Ouderengeneeskunde? Hoe verliep 2022 voor het UNO-UMCG financieel, en wat is er voor 2024 begroot? Dit waren de belangrijkste onderwerpen die tijdens het jaarlijks UNO-UMCG bestuurdersoverleg op 9 november werden besproken.

Familieparticipatie

Tijdens de bijeenkomst vertelde promotieonderzoeker Nina Hovenga over het onderzoek Familieparticipatie: de samenwerking tussen familie en zorgprofessionals in het verpleeghuis. Een onderzoek vanuit het perspectief van de familie, en waarbij de deelnemers actief zijn betrokken en hebben meegedacht. Het onderzoek Familieparticipatie heeft een verhalenbundel opgeleverd, waarmee veel organisaties inmiddels aan de slag zijn gegaan. 

Zorgtechnologie (MOOD-Sense)

Heleen Hoogeveen, projectmanager zorgtechnologie MOOD-Sense*, deelde met de bestuurders de eerste enthousiaste ervaringen met MOOD-Sense, sensortechnologie voor het monitoren van onbegrepen gedrag, binnen Zonnehuisgroep Noord. MOOD-Sense wordt verder uitgerold in andere betrokken organisaties. Er lopen verschillende subsidie aanvragen binnen het project.

Jaarrekening 2022 en begroting 2024

Zoals ieder jaar werd de jaarrekening over 2022 en de begroting over 2024 met de aanwezige bestuurders besproken.

Opleidingsplaatsen Specialisten Ouderengeneeskunde & coschappen geneeskunde studenten

Het aantal opleidingsplaatsen voor Specialisten Ouderengeneeskunde neemt toe. Daarnaast gaan  studenten geneeskunde, vanaf het academisch studiejaar 2024-2025 vier weken coschappen lopen in verpleeghuizen in Noord- en Oost Nederland. Dat betekent een flinke uitbreiding van het aantal stageplekken. Het is belangrijk dat de verpleeghuizen zich hierop goed voorbereiden. Wanneer studenten goede ervaring opdoen met de verpleeghuisgeneeskunde, levert dit in te toekomst mogelijk meer specialisten ouderengeneeskunde op.


*MOOD-Sense - Monitoring Onbegrepen gedrag bij Dementie met Sensortechnologie - is een samenwerkingsverband tussen het lectoraat Sensors en Smart Systems (prof. dr. Heinrich Wörtche) van de Hanzehogeschool Groningen en het Universitair Netwerk Ouderenzorg – UMCG (prof. dr. Sytse Zuidema), ouderenzorgorganisaties en bedrijven. Binnen MOOD-Sense wordt een monitoringsysteem ontwikkeld dat onbegrepen gedrag en andere zorgproblemen bij mensen met dementie opspoort, om tijdig passende zorg te kunnen bieden. Het monitoringsysteem is gebaseerd op sensortechnologie en de kennis van zorgmedewerkers.