Leren (over) implementeren

Afgelopen week gaven Henriëtte van der Kloet en Ivonne Lesman een les over implementeren aan een tiental hbo-v deeltijdstudenten van de Hanze Hogeschool. Binnen de gekozen minor (Gerontologie en Geriatrie) werken deze studenten aan een implementatie opdracht.

“Wat is je beeld van implementatie?” vragen Henriëtte en Ivonne als de les begint. De reacties zijn wisselend. Alle aanwezige studenten zijn werkzaam in de praktijk en hebben veel ervaring met allerhande innovaties die op de werkvloer worden doorgevoerd. Zo lijken bepaalde innovaties haast vanzelf te gaan als het team er volledig achterstaat. Er zijn ook studenten die vertellen dat implementeren soms lastig is: “Ik ben meer een doener en denk al snel: laten we maar gewoon beginnen! Maar, na een tijdje merk ik dat ‘gewoon beginnen’ niet werkt. Hoe kan ik het implementeren zo aanpakken dat het wél lukt?” 

​V.l.n.r.: Ivonne Lesman en Henriëtte van der Kloet

​Stappenplan

Henriëtte en Ivonne leggen met behulp van het stappenplan van Grol en Wensing¹ uit dat methodisch werken essentieel is tijdens het implementeren van een innovatie. Bovendien is communiceren over de innovatie heel wat anders dan implementeren. Met het alleen rondsturen van een informerende mail komen je collega’s niet in actie. Het is belangrijk om vooraf eerst te bedenken waaróm deze innovatie moet gebeuren: wie heeft een probleem? lost de gekozen innovatie dit probleem daadwerkelijk op? wie en wat heb ik hierbij nodig om deze innovatie te kunnen implementeren? 

Weerbarstige praktijk

Maar ook het hebben van een plan is niet zonder meer genoeg. Henriëtte: “Je kunt een prachtig implementatieplan schrijven maar de praktijk is weerbarstig. Waar een plan een stapsgewijs traject omschrijft gaat de werkelijkheid vaak gepaard met hoge bergen en diepe dalen. Soms ga je zelfs één stap vooruit en twee terug. Belangrijk is dan, dat je niet opgeeft, maar weet dat het in de praktijk zo gaat. Samen de moed erin houden en even weer denken aan het waarom! Het is een interactief proces waarbij niet alleen jijzelf, maar ook je team overtuigd moet zijn van het belang van de verandering. Pas dan komen mensen in beweging. 

Na de pauze gaan de studenten zelf aan de slag met hun eigen implementatie opdracht. Henriette en Ivonne voorzien de ideeën van concreet advies. Natuurlijk kunnen de studenten hierbij ook gebruikmaken van de toolbox implementatie

Wil je zelf meer informatie over implementeren of ook gebruik maken van de toolbox? Kijk dan op onze website of neem contact op met onze implementatieadviseurs

 

¹Wensing, Michel en Richard Grol. 2017. Implementatie: Effectieve verbetering van de patiëntenzorg. 7e, herziene druk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.