Op woensdag 20 maart ontving UMCG-collega Gerard Dijkstra de eerste NVGE Inspiratorprijs. Een tweejaarlijkse terugkerende prijs voor een lid die zich op bijzondere wijze heeft onderscheiden en een rolmodel is voor de jongere generatie. Collega's Rinse en Marijn nomineerden Gerard.
G. Dijkstra ontving de eerste NVGE Inspiratorprijs

Naast zijn enorme vakinhoudelijke staat van dienst in zorg, onderzoek en onderwijs, wordt Gerard vooral geroemd om 'de manier waarop'. “Iedere onderzoeker die met Gerard samenwerkt wordt geraakt door zijn enorme kennis en creativiteit. Hij heeft als clinical scientist ook een belangrijke voorbeeldfunctie voor de nieuwe generatie clinici die een academische carrière ambiëren. Uiteindelijk ligt zijn hart toch bij de patiëntenzorg en het optimaliseren van de zorg voor de patiëntengroepen die aan hem toevertrouwd zijn. Daarin is hij ook een grote inspirator voor iedereen die binnen en buiten het UMCG met hem samenwerkt.

In de loop der jaren heeft Gerard aan de grondslag gestaan voor het opzetten van het IBD-centrum, het technisch voedingsteam en het darmfalen en dunne darm transplantatiecentrum in het UMCG. Hij leidt al deze centra met veel energie en met veel plezier en inspireert alle betrokkenen om extra stappen te zetten waar dat nodig is.

Voor de AIOS is hij ook een voorbeeld door zijn toewijding aan de patiëntenzorg en zijn voorliefde voor casuïstiek waarbij het echt ingewikkeld wordt, zowel inhoudelijk als op psychosociaal vlak.”

De prijs is toegekend door het bestuur en de Raad van Afgevaardigden van de NVGE en uitgereikt tijdens de Digestive Disease Days.