Onderwijs en opleiding Maag-, Darm- en Leverziekten

Op de afdeling en polikliniek Maag-, Darm- en Leverziekten van het UMCG leiden we verpleegkundigen, artsen en MDL-artsen op. Daarnaast organiseren we refereeravonden, bij- en nascholing.

Studenten die zich verder willen specialiseren in maag-, darm- en leverziekten kunnen verschillende onderwijsprogramma's bij ons volgen.

Opleiding tot arts

De studie Geneeskunde duurt 6 jaar en bestaat uit een bachelor- en masterfase. Zowel bachelor- als masterstudenten volgen onderwijs bij de polikliniek en afdeling Maag-, Darm- en Leverziekten. In de laatste fase van de opleiding loopt de student stage als co-assistent. Dit gebeurt onder supervisie van onze medisch specialisten.

Opleiding tot MDL-arts

De opleiding tot MDL-arts duurt 6 jaar. Een deel van deze opleiding volgt de arts in opleiding tot specialist (AIOS) in het UMCG. We werken samen met Isala en Medisch Spectrum Twente (MST). Meestal werken er 7-9 artsen in opleiding tot MDL-arts bij ons.

De stafleden van de MDL vormen samen een opleidingsgroep. We hechten aan een kwalitatief hoogwaardige opleiding in een goed werkklimaat. Belangrijke onderdelen van de opleiding zijn onder andere vakinhoudelijke kennis en vaardigheden, communicatie en patiëntgerichtheid. 

De opleiders zijn:

  • Dr. J. Blokzijl, hoofdopleider
  • Dr. M.C. Visschedijk, plaatsvervangend opleider

Informatie over het medisch specialisme MDL-arts staat ook op Oorno.

Opleiding tot endoscopieverpleegkundige

De opleiding Endoscopieverpleegkunde duurt 10 maanden en bestaat uit lesdagen en een stage op een MDL-afdeling. In deze opleidingsperiode maakt de student kennis met alle aspecten en behandelvormen van de endoscopische zorg.

Opleiding tot verpleegkundige of helpende

Jaarlijks starten er op verschillende momenten leerlingen en stagiaires verpleegkunde op de afdeling. Zij volgen een mbo- of hbo-(vervolg)opleiding tot verpleegkundige of helpende. Deze leerlingen en stagiaires werken altijd onder begeleiding en supervisie van een ervaren verpleegkundige.

Leerafdeling in het kort

Een leerafdeling is een verpleegafdeling waar studenten Verpleegkunde al heel veel zorg voor de patiënten zelf doen. Ze worden begeleid door verpleegkundigen van de afdeling, de werkbegeleiders. Elke leerafdeling heeft ook een vaste verpleegkundige die verantwoordelijk is voor het onderwijs. Deze praktijkopleider begeleidt de werkbegeleiders, voert gesprekken met de studenten en heeft contact met de onderwijsinstelling van de opleiding.

Lees meer over de leerafdeling