Blog over twee jaar in de rol van praktijkvertegenwoordiger bij het UNO-UMCG – Wanda Rietkerk.
W. Rietkerk

Het begon als een Excelsheet. Want daarop lijken problemen toch vaak gemakkelijk op te lossen, of in ieder geval in kaart te brengen. We wilden bij het UNO-UMCG wel eens zicht krijgen op de Wetenschaps- of Onderzoekscommissies – dat werden al snel de ‘WOC’s’. Hoe zien ze eruit in elke organisatie? En wat zijn tips voor de organisaties waarbij de WOC maar niet van de grond wil komen? Gaandeweg bleek het allemaal zo simpel nog niet. Maar werd het wel steeds leuker!

Ik mocht pionieren met wat een ‘praktijkvertegenwoordiger’ binnen het UNO-UMCG kon toevoegen. Dat deed ik op vele plekken achter de schermen. Mijn grootste aandacht ging uiteindelijk naar het verbinden van de WOC’ers. Want iedere organisatie worstelt met dezelfde thema’s rond de WOC. En deelt heel graag deze ervaring.

Het leek niet zinnig om te zoeken naar dé best practice of een kant-en-klare methodiek voor het opzetten van een WOC. Nee, het leverde duidelijk energie op om ervaringen en gelijke frustraties te delen. Er is geen uniform antwoord, maar iedereen doorgaat wel vergelijkbare zoektochten.

De bést practice bestaat niet. Inspirerende ideeën waren er wél. En dus is de spreadsheet geannuleerd – voor de mensen van de cijfers: er zijn inmiddels 18 WOC’s draaiend of in oprichting binnen het UNO-UMCG, een groei van bijna 80% in twee jaar. En organiseerde ik – samen met mede WOC’ers en het UNO-bureau - intervisiemomenten voor WOC’ers.

We startten op de Inspiratiedag eind 2021, er volgden digitale goed bezochte VraagMaarRaak-sessies en tijdens het symposium ging men over de streep in een inspirerende workshop. Er is een groeiende groep geïnteresseerden, waarvan er steeds minstens tien aanwezig waren bij bijeenkomsten. Elke deelnemer was actief betrokken en altijd was de tijd te kort om alle verhalen te delen. En juist daardoor lukte het om hoog in de energie kritische vragen te stellen, tips uit te wisselen en zich kwetsbaar op te stellen. En zo bleef er behoefte aan vervolg.

De verbinding tussen de WOC’ers heeft energie en kennis samengebracht tussen de WOC‘ers onderling. Hiermee is ook voor het UNO-UMCG beter zichtbaar geworden wat er nodig is voor een WOC én voor het laten landen en stromen van kennis in de praktijk. De opgedane kennis is gebundeld in de Toolbox op de website (in ontwikkeling), inclusief een groeiend Q&A-document. Er is een lijst van contactgegevens beschikbaar voor de WOC’ers onderling. En er wordt nagedacht over een digitaal platform voor direct contact en het uitwisselen van vragen.

Balans opmaken

Voor mij persoonlijk is er nu behoefte me op andere gebieden verder te ontwikkelen. Daarom ben ik eind vorig jaar gestopt als praktijkvertegenwoordiger.

De VraagMaarRaak-sessies zet het UNO-UMCG voort. Ik verwacht dat het haalbaar is - gezien de aanwezige animo en persoonlijkheden – om binnen de groep het eigenaarschap te laten rouleren. Door het UNO-bureau zal dit worden gefaciliteerd en ondersteund. Mijn vertrek is een belangrijk moment om de rol van praktijkvertegenwoordiging tegen het licht te houden. Het opent deuren voor een verdere invulling ervan. Tijdens de Inspiratiedag in 2023 staat daarom de verbinding met de praktijk centraal.

Over Wanda Rietkerk

Wanda Rietkerk is specialist ouderengeneeskunde bij zorgorganisatie Noorderboog. Tot 1 november jl. was ze daarnaast werkzaam als praktijkvertegenwoordiger bij het UNO-UMCG. In die rol heeft ze met veel enthousiasme een groot aantal betrokkenen bij Wetenschaps- of Onderzoekscommissies (WOC) met elkaar in verbinding weten te brengen.