Steun het UMCG Organisatie UMCG Transplantatiefonds

Het UMCG Transplantatiefonds wil mensen betrekken bij de ontwikkeling van de best mogelijke transplantatiezorg. Zij kunnen ons helpen door wetenschappelijk onderzoek naar orgaandonatie en transplantatie te steunen. Via een actie, een eenmalige donatie of als donateur.

Beleidsplan

Het UMCG Transplantatiefonds steunt financieringsaanvragen voor onderzoeksprojecten die zich richten op:

Donororganen verbeteren

 • het donatie-proces nog beter te organiseren
 • het nog beter bewaren van donororganen
 • het opnieuw op gang brengen van donororganen

Periode na transplantatie

 • levenskwaliteit voor iemand met een getransplanteerd orgaan verbeteren en voor degene die een orgaan doneert
 • ischemie- en reperfusieschade, detectie en infectie
 • transplantaatoverleving op lange termijn

Daarnaast steunt het UMCG Transplantatiefonds verschillende projecten die in het belang zijn van transplantatiepatiënten.

 • Via het UMCG Transplantatiefonds kunnen mensen bijdragen aan transplantatieonderzoek in het UMCG. Dit kan door structureel of eenmalig te doneren.

  Via e-mail, de website, Facebook, flyers en beeldschermen op poliklinieken in het UMCG laten we (potentiële) donateurs, UMCG-ers, patiënten en hun bezoek zien welke projecten en ontwikkelingen we als UMCG Transplantatiefonds steunen.

  Organisatoren van evenementen benaderen we om hen ervan te overtuigen het UMCG Transplantatiefonds als doelbesteding te kiezen. We onderhouden contacten met ondernemers en ontwikkelen samen met hen activiteiten of producten die opbrengst genereren voor het UMCG Transplantatiefonds.

 • De administratie van het vermogen ligt bij UMCG Transplantatiefonds. Bedragen uit het UMCG Transplantatiefonds worden uitsluitend besteed door en voor het UMCG.

  Het bestuur van het UMCG Transplantatiefonds stelt in september een activiteitenplan en een begroting vast voor het komende jaar.

  Bestuur UMCG Transplantatiefonds

  De Raad van Bestuur van het UMCG benoemt het bestuur van het UMCG Transplantatiefonds. Het bestuur bestaat uit:

  • een vertegenwoordiger van de hepatobiliaire chirurgie, prof. dr. Vincent de Meijer
  • een vertegenwoordiger van de interne geneeskunde, dr. Erik Verschuuren
  • een vertegenwoordiger van de kinder-MDL, prof. dr. Henkjan Verkade
  • een vertegenwoordiger van de medische immunoloie, Bouke Hepkema
  • de centrumcoördinator van het UMCG Transplantatiecentrum, Marion Siebelink

  Het fonds is opgericht op 23 juni 2015.

  Besteding van het vermogen

  Via het UMCG Transplantatiefonds wil het UMCG Transplantatiecentrum fondsen genereren voor vernieuwend en baanbrekend onderzoek op het gebied van donatie en transplantatie. Een belangrijk speerpunt bij dit onderzoek ligt op het zo gezond mogelijk ouder worden (‘healty ageing’) van transplantatiepatiënten.

  Veel van dit onderzoek ontvangt ook geld vanuit andere subsidiebronnen. Het UMCG Transplantatiefonds wil kleine onderdelen van deze onderzoeksprojecten te bekostigen, zoals de aanschaf van een apparaat voor laboratoriumonderzoek of voor kleinschalige projecten.

Bestuur UMCG Transplantatiefonds

Contact

Je kunt ons bellen van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 16.30 uur. Je kunt ons ook een e-mail sturen.